Search
Close this search box.

Zobacz również:

Zróbmy wspólnie coś dobrego

 zywiec zdroj inicjatywy spoleczne

grantowy konkurs Żywiec Zdrój” powraca

Materiał informacyjny Żywiec Zdrój S.A.

Mieszkańcy trzech gmin Żywiecczyzny mogą teraz jeszcze łatwiej zaangażować się na rzecz wspólnego dobra. Rozszerzony został bowiem ubiegłoroczny pilot konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój”. Nowa edycja konkursu obejmie gminy Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka i Jeleśnia, a zapisy ruszyły 2 października 2018.

 

Wspólne działania dla dobra lokalnych społeczności to wielka wartość, o którą nieustannie dba firma Żywiec Zdrój S.A.– organizator konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne”, realizowanego w ramach programu „Dobry Sąsiad”. W ciągu 10 lat na dotacje, darowizny, inwestycje w rozwój lokalnej infrastruktury firma przeznaczyła 14,2 mln złotych. Projekty, które w nowej edycji konkursu otrzymają dofinansowanie, pozwolą mieszkańcom gmin Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka i Jeleśnia żyć lepiej, bliżej siebie oraz bliżej natury.

 

Nowa edycja, jeszcze więcej możliwości

Prostota i dostępność – to dwa kluczowe i niezmienne warunki programu, dzięki którym aplikowanie o nagrody jest procesem przyjaznym. W tegorocznej edycji pojawiło się natomiast kilka nowości, które z pewnością ucieszą potencjalnych uczestników. Po pierwsze, wraz
z powiększeniem zasięgu programu do trzech gmin, zwiększa się też pula grantów – w tym roku na dofinansowanie inicjatyw przeznaczone jest łącznie aż 150 tysięcy złotych, po 50 tys. na każdą z gmin. W tegorocznej edycji wprowadzono także dodatkową kategorię konkursową. Uczestnicy będą mogli zgłaszać projekty w ramach czterech następujących dziedzin:

  • Ekologia – projekty promujące działania prośrodowiskowe i szerzące świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnej.
  • Promocja zdrowia – inicjatywy propagujące prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez dbałość o odpowiednie odżywianie, nawodnienie i aktywność fizyczną.
  • Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – działania, które angażują lokalną społeczność we wspólne działania, takie jak promocja walorów turystycznych rejonu
    i lokalnej kultury, dzielenie wspólnych zainteresowań.
  • Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej – nowa kategoria, obejmująca inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gmin objętych programem.

Konkurs o przyjaznych zasadach

Warunki udziału są dla uczestników niezwykle przyjazne, ponieważ formalności zostały ograniczone do minimum. Aby wysłać zgłoszenie, wystarczy pobrać formularz ze strony internetowej programu, wypełnić go i wysłać mailem lub pocztą. Podobnie jak w zeszłym roku, konkurs kierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się na rzecz wspólnej sprawy. O grant mogą starać się zarówno organizacje pozarządowe, szkoły, jak i osoby fizyczne. Podobnie jak w ubiegłym roku, wkład własny nie jest konieczny, aby otrzymać nagrodę. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, na każdym etapie składania wniosku można uzyskać pomoc u organizatora programu.

Zapisy do programu grantowego ruszyły 2 października br. i trwają do 19 listopada. Zwycięzców konkursu poznamy z początkiem stycznia 2019, zaś projekty powinny zostać zrealizowane w okresie luty-wrzesień 2019. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją, oznacza to znacznie wydłużenie czasu wdrożenia inicjatyw, który zmienił się z czterech do aż ośmiu miesięcy. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: https://lis-zywiec-zdroj.pl/

 

Owocne zaangażowanie
Ubiegłoroczna edycja programu odniosła wielki sukces – dofinansowanie otrzymało aż 17 projektów. W ich realizację zaangażowało się blisko 12700 uczestników, w tym 2700 bezpośrednich oraz aż 46 lokalnych podmiotów i instytucji. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzono 213 warsztatów i lekcji. W efekcie inicjatyw powstały 4 nowe, trwałe elementy infrastruktury. Dzięki realizacji projektów zgłoszonych w ubiegłym roku, zasadzono 680 drzew oraz krzewów i zebrano prawie półtora tysiąca kilogramów śmieci.

 

Dobry sąsiad
Konkurs grantowy „Lokalne Inicjatywy Społeczne” realizowany jest w ramach programu „Dobry Sąsiad”. Stworzony przez Żywiec Zdrój S.A. program, wynika ze strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Zgodnie z nią, czerpiąc ze źródeł, producent ze szczególną troską dba o dobro natury i okolic, z których pochodzi. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami gminnymi i powiatowymi z terenów, gdzie znajdują się zakłady należące do Żywiec Zdrój S.A. Celem programu jest wspieranie oraz pomoc mieszkańcom, a także angażowanie się w rozwiązywanie istotnych problemów z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Szczegółowych informacji udziela:
Martyna Węgrzyn
Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów Polska i Kraje Bałtyckie
+48 509 058 025 / martyna.wegrzyn@DANONE.com

Ekorynek TV