Search
Close this search box.

Zobacz również:

Wiślana autostrada?

wisla plockOgłoszenie przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Wisły mogłoby się wydawać kolejnym krokiem w kierunku lepszej ochrony tej cennej przyrodniczo rzeki. Tak jednak nie jest. Rząd przymierza się do zasadniczej zmiany jej charakteru. Przebudowa oznacza ogromne zniszczenia i nieodwracalną degradację środowiska.

“Pora nazywać towarową żeglugę śródlądową po imieniu: najbardziej destruktywny dla środowiska rodzaj transportu w Polsce. Budowa „wodnych autostrad” to katastrofa dla przyrody Wisły – tłumaczy dr Przemysław Nawrocki, ekspert WWF. – Przekształcanie rzek, zarówno na cele żeglugowe, jak i energetyczne, to jedna z najbardziej destruktywnych dla środowiska działalności na naszej planecie. Kraje naprawdę dbające o ekologię wyburzają tamy”

Według obecnych planów rządowych Wisła ma stać się drogą wodną na skalę międzynarodową, łączącą Bałtyk z Morzem Czarnym. Zdaniem pomysłodawców takie rozwiązanie odciąży transport drogowy i będzie ekologiczne poprzez ograniczenie emisji spalin. Taka ocena jest błędna, co zdecydowanie podkreśla WWF Polska. „Ocena nie uwzględnia gigantycznych kosztów środowiskowych inwestycji i jest nieracjonalna ekonomicznie. Odciążenie transportu drogowego mogłoby nastąpić bez konieczności niszczenia przyrody. Wielokrotnie tańsze byłoby wykorzystanie już istniejącej sieci kolei.”- dodaje dr Nawrocki.

 

Hydrolog dr Janusz Żelaziński przybliżył słuchaczom sytuację mającą miejsce we Francji. Tam władze, po analizie kosztów, zrezygnowały z dalszych planów regulacji Loary. Jest to bliźniaczo podobna rzeka do Wisły, częściowo również niestety zdegradowana. To przykład, który powinien być dla Polski przestrogą. Warto uczyć się na błędach i doświadczeniach innych państw.

„Z punktu widzenia ekonomicznego i przyrodniczego planowane działania to horror” – stwierdził prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, ichtiolog zajmujący się badaniem i ochroną rzek oraz restytucją ryb wędrownych. „Zbudowanie kolejnych tam oznacza zniszczenie nawet 80% siedlisk. Wisła jest głównym korytarzem ekologicznym, bez jej drożności skazujemy ryby na oczywiste cierpienie i, w konsekwencji, wymieranie.”

Regulacja Wisły wpłynie również na życie nadwiślańskich ptaków. W okresie lęgowym, tylko nad środkowym odcinkiem rzeki,  można rozróżnić około 160 gatunków, stanowiących ponad 70% wszystkich krajowych gatunków ptaków lęgowych. Co więcej, wzdłuż brzegów Wisły znajdują się znaczące w skali kraju ciągi migracyjne, m.in.
dużych drapieżników, w tym wilków. Nad rzeką spotkamy także bobry, wydry, gronostaje czy liczne nietoperze.

źródło: WWF Polska

Ekorynek TV