Search
Close this search box.

Zobacz również:

W Brukseli przyznano Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii.

logo 2Cztery inspirujące projekty dotyczące zrównoważonej energii, z Hiszpanii, Francji i Portugalii, zdobyły Europejskie Nagrody Energii Odnawialnej za rok 2019. 
Nagrody wręczono w Brukseli podczas ceremonii z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Projekty były oceniane w czterech kategoriach: zarządzanie, zaangażowanie, innowacyjność i młodość. W tym roku przyznano również dwie dodatkowe nagrody – Nagrodę Obywatelską, której zdobywca został wybrany w głosowaniu, oraz nagrodę dla krajów Partnerstwa Wschodniego.

Cztery inspirujące projekty dotyczące zrównoważonej energii, z Hiszpanii, Francji i Portugalii, zdobyły Europejskie Nagrody Energii Odnawialnej za rok 2019.
Nagrody wręczono w Brukseli podczas ceremonii z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Projekty były oceniane w czterech kategoriach: zarządzanie, zaangażowanie, innowacyjność i młodość. W tym roku przyznano również dwie dodatkowe nagrody – Nagrodę Obywatelską, której zdobywca został wybrany w głosowaniu, oraz nagrodę dla krajów Partnerstwa Wschodniego.
Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW) ma już 14 lat i jest największym europejskim wydarzeniem poświęconym zrównoważonemu i efektywnemu wykorzystaniu energii. Ponad 3000 polityków, przemysłowców, naukowców i badaczy, zbiera się aby dyskutować na temat głównych trendów w polityce energetycznej w Unii Europejskiej. EUSEW jest wydarzeniem organizowanym przez Komisję Europejską.

Zwycięzcy nagród EUSEW w 2019 r.

W kategorii „Zarządzanie” oraz Nagrodę Obywatelska otrzymał projekt Avia for a Good Climate z Hiszpanii. Jest to innowacyjna wioska, efektywnie wykorzystująca energię słoneczną, z planem modernizacji zabudowań i strategią zagospodarowania odpadów. Przez proste rozwiązania, takie jak obniżenie podatków dla właścicieli domów instalujących panele fotowoltaiczne na dachach, plan doprowadził do 60 procentowej redukcji w emisji dwutlenku węgla, w porównaniu z rokiem 2014.
W kategorii „Zaangażowanie” zwyciężył francuski projekt Bardzour z wyspy La Reunion. Polegał on na zamianie nieużytków wokół lokalnego więzienia na farmę solarną. Farma tworzy wystarczającą ilość odnawialnej energii aby zaspokoić jedną trzecią potrzeb energetycznych pobliskiego miasta Le Port oraz redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 9000 ton każdego roku.
W kategorii „Młodość” zwyciężył portugalski projekt „ClimAct”. Uczestniczą w nim setki uczniów, rodziców i nauczycieli z prawie 40 szkół z Portugalii, Hiszpanii, Francji i Gibraltaru. Projekt ma na celu wyposażenie młodych ludzi w odpowiednie zdolności wiedzę dotyczącą energii odnawialnej.
„E=0 & Transition Zero” to francuski projekt, który zwyciężył w kategorii Innowacje. Paryski projekt ma na celu innowacyjne, nieszkodliwe i niskokosztowe zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie socjalnym. Projekt pozwala mieszkańcom zredukować ich rachunki za energię dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków i jednocześnie podnieść komfort życia.
Specjalną nagrodę dla Krajów Partnerstwa Wschodniego i Zwycięzcą otrzymał gruziński projekt „Georgian Vine and Wine Company Ltd.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekorynek TV