Search
Close this search box.

Zobacz również:

Technologia w służbie środowisku. Czy wiesz, że światłowód jest EKO?

Zielony internet 002Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi współczesne społeczeństwo, jest walka z kryzysem klimatycznym. Aby w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji na drodze do zrównoważonego rozwoju, technologia dostępu do internetu musi być jak najbardziej neutralna środowiskowo. Założenia te spełnia infrastruktura światłowodowa. Badania wskazują, że sieci oparte na tym rozwiązaniu zużywają nawet 17 razy mniej energii niż tradycyjne przewody miedziane. Do tego światłowód wyróżnia się szybkością transmisji danych, odpornością na zniszczenia, a duża oszczędność energii i bezawaryjność czyni tę technologię wysoce efektywną, co ma wymierny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Światłowodem do Zielonego Ładu

Według Raportu FTTH Council sieci w pełni światłowodowe pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej przesyłania i przechowywania danych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, co czyni je obecnie najpewniejszym sposobem dostępu do internetu. Gigabitowa infrastruktura stanowi również kręgosłup powszechnej cyfryzacji, która w ujęciu Europejskiego Zielonego Ładu jest kluczowym elementem w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W porównaniu z alternatywami opartymi na miedzi światłowód cechuje się znacznie mniejszą liczbą przerw w świadczeniu usług oraz rzadszymi awariami. Wymaga mniej personelu pomocniczego w terenie i mniej dojazdów w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy, co także ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Podobnie koszt środowiskowy budowy światłowodowych sieci dostępowych jest zdecydowanie niższy niż w przypadku kabli miedzianych. Mniejsze zużycie materiałów (według badania BREKO nawet o 66 proc. w porównaniu z tradycyjnymi technologiami) skutkuje znaczącym ograniczeniem śladu węglowego inwestycji.

„Postępująca digitalizacja daje szereg nowych możliwości w zakresie ochrony środowiska i upowszechniania proekologicznego stylu życia, a wykorzystanie potencjału wiedzy i techniki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju to zobowiązanie, które powinno być ściśle wpisane w strategię i działania biznesowe firm telekomunikacyjnych” – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu firmy NEXERA.

Internet zasilany czystą energią

NEXERA to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s). Od 1 marca 2022 r. cała energia potrzebna operatorowi do świadczenia usług w ramach swojej sieci jest zielona. To oznacza, że mieszkańcy terenów, na których firma rozwija światłowodową infrastrukturę (Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzki i Świętokrzyski), mogą korzystać z neutralnej energetycznie technologii dostępu do internetu. Ponad osiemset punktów poboru energii, z których korzysta firma, jest zasilanych energią elektryczną wytworzoną w certyfikowany, przyjazny dla środowiska sposób, o rocznym zużyciu na poziomie 2 GWh. W związku z tym gospodarstwa domowe, szkoły, jednostki administracyjne i lokalizacje biznesowe, które znajdują się w zasięgu sieci operatora, korzystając z internetu, zużywają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Operator w ten sposób aktywnie podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, co stanowi element konsekwentnie realizowanej przez operatora strategii.

Mieszkańcy regionalnej Polski dbają o środowisko

NEXERA regularnie bada nastroje lokalnych społeczności, a kwestie świadomości ekologicznej i ochrony środowiska są w tej wymianie jednym z najważniejszych tematów. Od 2019 r. pozyskane w Regionach liczby, trendy i wnioski operator publikuje w postaci raportu #RegionyNEXERY. Jest to jedno z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp ten jest ograniczony. Bieżąca edycja opracowania zgodnie z ideą paperless dostępna jest tylko online na stronie regionynexery.pl. Według przedstawionych w raporcie #RegionyNEXERY2022 danych ponad połowa ankietowanych (55 proc.) ocenia swoje zaangażowanie w sprawy ekologii na co najmniej 7 punktów w skali od 1 do 10. Mieszkańcom Regionów zależy na tym, aby w codziennym życiu wybierać rozwiązania, produkty i usługi pozytywnie wpływające na środowisko. Połowa respondentów postrzega przy tym światłowód jako technologię proekologiczną. Ankietowani aktywnie poszukują również informacji, które pozwalają im na podejmowanie bardziej racjonalnych i prośrodowiskowych decyzji. Wyniki raportu wskazały, że 7 na 10 mieszkańców Regionów NEXERY poszerza swą wiedzę o ekologii z różnego rodzaju publikacji internetowych. Do tego ponad połowa mieszkańców Regionów NEXERY deklaruje oszczędzanie wody czy używanie bardziej ekologicznych toreb na zakupy, a 57% ankietowanych widzi potencjał rozwijania bardziej ekologicznego stylu życia dzięki stałemu dostępowi do szybkiego internetu.

„Nasze badania potwierdzają, że lokalne społeczności dostrzegają związek nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej z kwestiami ekologii i ochrony środowiska. Rozwiązania FTTH (ang. Fiber To The Home), z których korzysta NEXERA, oznaczają większą przepustowość, efektywność energetyczną oraz dłuższą żywotność, a proces ich budowy oraz eksploatacji jest nieinwazyjny dla środowiska. Sieć światłowodowa jest również odpowiedzią na coraz większe wymagania związane z dynamiczną cyfryzacją, a powszechny dostęp do internetu światłowodowego jest w tym momencie koniecznością” – dodaje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY.

EiR

Ekorynek TV