Search
Close this search box.

Zobacz również:

Tak biznes oszczędza na zielonej energii!

Energia odnawialnaWłączanie zielonych źródeł energii do modelu funkcjonowania przedsiębiorstw staje się dla polskiego biznesu koniecznością. Zarówno ze względów formalno-prawnych (dyrektywa CSRD i konieczność raportowania realizacji standardów ESG), jak i stricte ekonomicznych – optymalizacje w budżecie firmy bez chodzenia na kompromisy w kwestii jakości energii. To powód, dla którego rośnie zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i nabywaniem jej w ramach Grup Biznesowych Reo.pl. Po pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania grup można mówić o obniżeniu kosztów zakupu energii na średnim poziomie nawet do 25% y2y.

Grupy Biznesowe są modelem, który zadebiutował na rynku na początku 2023 r., ale już teraz dają przykład, że zrzeszone w nich firmy mogą efektywnie oszczędzać na kosztach energii, działając na zasadzie synergii i korzystając wyłącznie z odnawialnych źródeł. Dla sektora średnich i dużych firm, zwłaszcza tych działających w formule lokalizacji rozproszonych, optymalizacja kosztowa staje się w praktyce wielkim wyzwaniem. Biznes w Polsce coraz wyraźniej dostrzega dynamikę zmian na rynku energii i coraz śmielej sięga po rozwiązania z sektora OZE – zarówno z uwagi na wymogi dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), jak i rozporządzenia unijnego o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które w ciągu kilku najbliższych miesięcy dotyczyć będzie już 3500 polskich firm, ale właśnie przede wszystkim z uwagi na stale galopujące ceny energii konwencjonalnej.

Od tego roku dużym ułatwieniem w zakupie zielonej energii i transformacji przedsiębiorstw staje się innowacyjny model Grup Biznesowych Reo.pl. To pierwsza w Polsce platforma handlu w 100% zieloną energią dla biznesu. Współpraca w modelu Grupy Biznesowej zakłada sprzedaż wytworzonej przez Wytwórcę OZE energii elektrycznej w ramach utworzonej Grupy, po cenie ustalonej bezpośrednio przez członków tej Grupy.

Po pierwszych sześciu miesiącach działania takich grup możemy przedstawić zaraportowane dane liczbowe – warto przyjrzeć im się bliżej.

W przykładowej Grupie Biznesowej, którą tworzą: Farma Wiatrowa Południe Sp. z o.o. oraz wchodzące w skład grupy Uzdrowiska Polskie: Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A., Uzdrowisko Iwonicz S.A., Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023, zapotrzebowanie odbiorców tej Grupy zostało pokryte przez wytwórców wchodzących w skład tej Grupy średnio w ponad 60%, przy czym w poszczególnych miesiącach stopień pokrycia zapotrzebowania odbiorców produkcją wytwórców z Grupy zawierał się w przedziale od ponad 40% do prawie 80%. Wytwórcy z Grupy przeznaczyli na pokrycie zapotrzebowania odbiorców z Grupy od ponad 20% do ponad 50% wytworzonej energii. Pozostała produkcja została ulokowana u innych odbiorców lub na rynku hurtowym. Całość energii wyprodukowanej i skonsumowanej w Grupie została rozliczona na warunkach uzgodnionych przez podmioty tworzące Grupę.

Dzięki temu, w pierwszym półroczu 2023 uczestnicy tej Grupy Biznesowej, po odejściu od dotychczasowej formuły zakupowej konwencjonalnej energii elektrycznej i zmianie na w 100% zieloną wytwarzaną i dystrybuowaną w ramach Grupy zanotowali realne oszczędności średnio na poziomie aż 25% w ujęciu rok do roku.

W kolejnej Grupie biznesowej, stworzonej w następującej formule: PSW Sp. z o.o., Makinvest Sp. z o.o. AgroElektroGaz Sp. z o.o. oraz S-Bridge Office Park Sp. z o.o. PSW i MAKINVEST -> wytwórcy zielonej energii posiadający instalacje wiatrowe, AgroElektroGaz Sp. z o.o. i S-Bridge Office Park Sp. z o.o. – odbiorcy energii. W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r., zapotrzebowanie odbiorców funkcjonujących w obrębie tej Grupy zostało pokryte przez wytwórców wchodzących w skład tej Grupy w 91%, przy czym w poszczególnych miesiącach stopień pokrycia zapotrzebowania odbiorców produkcją wytwórców z Grupy zawierał się w przedziale od ok. 85% do ok. 95%. Nadwyżkowa produkcja wytwórców została ulokowana u innych odbiorców lub na rynku hurtowym. Całość energii wyprodukowanej i skonsumowanej w Grupie została rozliczona na warunkach uzgodnionych przez podmioty tworzące Grupę. W tym przypadku zanotowano zmniejszenie kosztów energii na podobnym poziomie jak w grupie poprzedniej.

EiR

Ekorynek TV