Search
Close this search box.

Zobacz również:

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

tigerZ okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona walce z nielegalnym handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem. Konferencja „Zero tolerancji dla nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem” była jednym z prawie 1000 wydarzeń organizowanych na całym świecie z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Podczas spotkania uczestnicy i zaproszeni goście rozmawiali m. in. o efektach realizacji przez Polskę postanowień Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Reguluje ona międzynarodowy handel okazami niektórych gatunków zwierząt i roślin, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi.

Podczas konferencji prelegenci udzielali także porad użytecznych dla turystów, szczególnie tych, którzy zamierzają odwiedzić Afrykę czy Amerykę Południową. Podkreślali, że próba przywiezienia do kraju torebki ze skóry krokodyla, nalewki ze skorpionem czy figurki z kości słoniowej to przestępstwo, za które grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów i wyrobów zarekwirowanych przez celników, m.in. spreparowane głowy aligatorów, skóry lwów i wilków czy wyroby z kości słoniowej. W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się także sadzenie drzewa – dębu przekazanego przez Lasy Państwowe.

Szacuje się, że nielegalny handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem – CITES jest jednym z najbardziej dochodowych rodzajów przestępstw. W obrocie znajdują się żywe rośliny i zwierzęta, ich części i produkty pochodne, a także żywność, wyroby skórzane, wyroby z drewna, pamiątki turystyczne i leki. Niekontrolowana eksploatacja roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem oraz nieograniczony międzynarodowy handel ich okazami przyczyniłyby się do ich całkowitej zagłady w stosunkowo krótkim czasie.

Konferencja „Zero tolerancji dla nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem” zorganizowana 6 czerwca 2016 r. przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, została objęta patronatem Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Uroczystości centralne odbyły się w Angoli. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku. Święto to służy przede wszystkim pobudzeniu zainteresowania problemami środowiska, eksploatacji zasobów naturalnych, niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Celem Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest pokazanie znaczenia przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan, a także uświadomienie wysokiego stopnia degradacji środowiska naturalnego na świecie.

CITES

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także Konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. Polska przystąpiła do niej w 1990 r. Obecnie stronami Konwencji są 182 państwa, a jej przepisami objęto ponad 30 tysięcy gatunków roślin i zwierząt.

Organem zarządzającym odpowiedzialnym za realizacje postanowień Konwencji jest Minister Środowiska. Polska implementując postanowienia CITES i realizując przepisy UE w tym zakresie, przyczynia się do ochrony dziko żyjących populacji roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, jak również zrównoważonego korzystania z ich zasobów oraz minimalizowania wpływu nielegalnego handlu na ich populacje.

W 2015 r. wydano w Polsce łącznie 422 zezwolenia na import i (re)eksport okazów gatunków CITES, w tym 359 zezwoleń importowych – głównie na produkty ze skóry gadów, na żywe koralowce oraz trofea łowieckie oraz 63 zezwolenia (re)eksportowe – w głównej mierze na kawior ryb jesiotrowatych.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Ekorynek TV