Search
Close this search box.

Zobacz również:

Sustainability Review 2016

sr 2016Brambles, globalna organizacja zajmująca się logistyką łańcucha dostaw, działająca w ponad 60 krajach, przede wszystkim pod markami CHEP oraz IFCO, opublikowała raport dot. zrównoważonego rozwoju Sustainability Review for the 2016 na rok 2016. Raport zawiera aktualne informacje dotyczące programu Brambles 2020 Sustainability Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju 2020 – odzwierciedlającego zaangażowanie spółki w ramową strategię  CSR „Better Business, Better Communities, Better Planet”. Strategia firmy jest ściśle dostosowana do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).

W raporcie 2016 Sustainability Review zaprezentowano dane dotyczące rozwoju i osiągnięć Brambles:

•    Better Business – wsparcie łańcuchów dostaw, w jakich działa Brambles.

Brambles prowadzi swoją działalność w oparciu o cyrkulacyjny model biznesowy, specjalizując się w wykorzystaniu strategii udostępniania i ponownego wykorzystania rozwiązań transportowych. Dysponuje pulą ponad 550 milionów palet, skrzynek i pojemników. W roku obrotowym 2016 zastosowanie modelu biznesowego Brambles pozwoliło ocalić 1,4 mln drzew, obniżyć emisję CO2 o 2,3 mln ton metrycznych oraz liczbę odpadów stałych o 1,3 mln ton metrycznych. Brambles współpracował również ze 177 klientami, aby wyeliminować 35 mln pustych kilometrów w zakresie wspólnych kolaboracji transportowych.
Firmy Grupy Brambles za swoje działania i inicjatywy zostały docenione wieloma nagrodami branżowymi, w tym nagrodą Gold award from EcoVadis, platformy specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz zrównoważonego rozwoju dostawców, a także nagrodą 2015 Corporate Responsibility and Sustainability Supplier Award from Coca Cola Enterprises. W 2016 roku, Brambles trzeci rok z rzędu znalazła się także w indeksie firm World Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i zajęła drugą pozycję w swojej kategorii branżowej.

•    Better Planet – redukowanie negatywnego wpływu działań firmy na środowisko naturalne.

W roku finansowym 2016 Brambles pozyskała 97,3% drewna z certyfikowanych źródeł. Pionierskim przykładem recyklingu jest wyprodukowana przez CHEP plastikowa półpaleta wielokrotnego użytku wykonana w 100% z mieszanych odpadów bytowych z tworzyw sztucznych. Brambles wyeliminowała również odpady z tworzyw sztucznych i koszty surowców poprzez recykling 27 018 kilogramów uszkodzonych produktów z tworzyw sztucznych, w wyniku którego powstały nowe plastikowe palety i skrzynki. Firma pomogła również w walce ze zmianami klimatu poprzez obniżenie emisji dwutlenka węgla na jednostkę o 6,5% oraz zapewnienie, że 15% energii elektrycznej zużywanej przez Spółkę pochodziło ze źródeł odnawialnych.

•    Better Communities – pozytywny wpływ na społeczności lokalne.

Wszystkim pracownikom Brambles, IFCO, CHEP Pallets i CHEP Containers przysługują trzy dni płatnego urlopu w roku na aktywności wolontariackie. W roku obrotowym 2016 pracownicy spędzili ponad 17 200 godzin działając w ramach wolontariatu, co stanowi 37% wzrost względem roku 2015. Nasi pracownicy uczestniczyli w akcjach ponad 300 różnych organizacji społecznych, takich jak Food Banks i Enactus, platformy zrzeszającej studentów, liderów nauki i biznesu, którzy wykorzystując siłę przedsiębiorczości pragną działać na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju świata.

Nasz model działalności jest z założenia oparty na zasadach gospodarki cyrkulacyjnej, która ma na celu bezustannie zapewniać optymalizacje produktów, komponentów i materiałów – powiedział Juan José Freijo, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Brambles. To był fantastyczny rok dla Brambles. Poczyniliśmy znaczące postępy, które przybliżają nas do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na 2020 rok. Nasz model biznesowy, współpraca z kluczowymi partnerami w całym łańcuchu dostaw oraz pasja i zaangażowanie naszych pracowników przyczyniły się w ogromnej mierze do osiągnięcia tak wysokich rezultatów. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z partnerami i klientami, aby promować zasady cyrkulacyjnej gospodarki i korzyści, jakie przyniesie w przyszłości – dodaje.
    
Brambles Limited to firma zajmująca się logistyką łańcucha dostaw, przede wszystkim pod marką CHEP oraz IFCO. Brambles zwiększa wydajność działań klientów, współorganizując transport towarów w ramach łańcucha dostaw w sposób efektywny, zrównoważony i bezpieczny. Główną działalnością Grupy jest dostarczanie rozwiązań transportowych wielokrotnego użytku, takich jak palety, skrzynki i pojemniki do wspólnego użytku przez wielu uczestników łańcucha dostaw w systemie wynajmu, w organizacji którego Grupa ma olbrzymie doświadczenie, tworząc sieć o nieporównywalnej skali. Firma Brambles działa głównie na rynku handlu szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych (np. artykuły sypkie, produkty spożywcze, AGD i środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, w branży handlowej i przemysłowej, a do klientów jej firmy należy wiele najsłynniejszych marek na świecie. Grupa działa również w sektorach specjalistycznych, takich jak motoryzacja, lotnictwo czy przemysł naftowy. Centrala Brambles znajduje się w Sydney w Australii, a firma jest notowana na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX: BXB), ale działa w ponad 60 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Brambles zatrudnia około 14 500 pracowników i dysponuje pulą ponad 550 milionów palet, skrzynek i pojemników dostępnych w sieci około 850 centrów serwisowych. Więcej informacji znajduje się na stronie brambles.com

Ekorynek TV