Search
Close this search box.

Zobacz również:

Surfaktanty w służbie człowieka

baner PCC EXOLBranża chemiczna od lat nieustannie podąża za rozwojem gospodarczym, technologicznym i społecznym. Jest w dużym stopniu współodpowiedzialna za rozwiązywanie podstawowych problemów globalnych. Wyzwania, które stoją przed producentami chemikaliów, dotyczą tworzenia innowacyjnych produktów, wzrostu wydajności produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu zasobach naturalnych oraz redukowania negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Odpowiedzialność producentów w branży chemicznej jest bardzo szeroka i dotyczy całego łańcucha dostaw, począwszy od zrównoważonego pozyskania zasobów, transport surowców i produktów gotowych, poprzez proces produkcji, po bezpieczeństwo pracowników i ochronę zdrowia odbiorców finalnych.
Nowoczesne technologie, materiały i surowce, takie jak surfaktanty, wpływają na poprawę jakości życia i zwiększenie bezpiecznej dla środowiska produkcji przy ograniczonych zasobach surowcowych. Dlatego też, ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie, rynek surfaktantów jest ważnym sektorem gospodarki w Polsce i na świecie.

Surfaktanty, czyli środki powierzchniowo czynne, ze względu na swoje właściwości, mają bardzo szerokie i zróżnicowane zastosowanie. Występują prawie w każdej dziedzinie, choć są niewidoczne dla oczu, każdy z nas codziennie wykorzystuje produkty, w których się znajdują. Mamy z nimi do czynienia na wielu płaszczyźnie i stale wpisują się w nasze środowisko, w coraz to nowszych formach. Od bawełnianej przędzy do kolorowego podkoszulka, czy od kawałka skóry do kolorowej torebki.

Niektóre właściwości surfaktantów:

pcc artykul
Szerokie i zróżnicowane zastosowanie środków powierzchniowo czynnych pozwala producentom na znaczącą dywersyfikację przychodów – zarówno pod względem geograficznym, jak i branżowym. Ma to znaczenie szczególnie w czasach gorszej koniunktury gospodarczej, która obecnie dotyka wiele krajów na świecie. Dodatkowo środki powierzchniowo czynne zapewniają wielu produktom ich podstawowe właściwości, a co za tym idzie są niezbędne do ich produkcji. Branże, w których wykorzystywane są surfaktanty, generują stały popyt ze względu na fakt, że są one permanentnie wykorzystywane do wytwarzania podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takich jak np. tekstylia. Co więcej, w wielu regionach świata poziom wykorzystania surfaktantów wciąż rośnie. Zarówno dane rynkowe, jak i opinie ekspertów potwierdzają pozytywne perspektywy dla rynku surfaktantów w najbliższej przyszłości.
Na rynku surfaktantów jest miejsce dla wielu producentów, jednak dopiero osiągnięte przewagi konkurencyjne pozwalają w pełni wykorzystać potencjał rynku i osiągnąć satysfakcjonujące wyniki. Jednym z wiodących producentów środków powierzchniowo czynnych w Europie Środkowo-Wschodniej jest PCC EXOL SA. W swojej ofercie Spółka posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Świadczy także usługi w zakresie produkcji surfaktantów na specjalne zamówienie klienta (tailor made products). Portfolio produktowe zawiera wyroby należące do grupy anionowych, niejonowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, sprzedawanych na całym świecie odbiorcom reprezentującym różne branże przemysłowe, takie jak: włókiennictwo, kosmetyki, detergenty, środki higieny osobistej, budownictwo, obróbka metalu, agrochemikalia, przemysł wydobywczy i wiertniczy, garbarstwo, pranie i czyszczenie przemysłowe i inne. PCC Exol SA stale inwestuje w nowe technologie. Opracowuje i wdraża nowe produkty, poszerzając spektrum zastosowań aplikacyjnych surfaktantów. Rozpoczęte i prowadzone inwestycje, w niedługim czasie otworzą Spółce nowe możliwości w zakresie rozwijania portfela produktów, a przez to pozyskania klientów na kolejnych europejskich i światowych rynkach.    
Obecnie PCC Exol SA skupia się na działaniach mających na celu zwiększenie udziału surfaktantów specjalistycznych w różnych gałęziach przemysłu. Spółka konsekwentnie realizuje założenia długoterminowej strategii, związane z utrzymaniem pozycji lidera na rynkach Europy Wschodniej i Środkowo Wschodniej. Spółka stale intensyfikuje działania na trudnych rynkach zachodnioeuropejskich oraz prowadzi ekspansję w krajach Ameryki i Azji.
Globalny rynek surfaktantów ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Z opublikowanych raportów rynkowych wynika, że w 2014 roku przychody ze sprzedaży surfaktantów przekroczyły 30 miliardów dolarów. Według prognoz mają one rosnąć średnio o 5,8% rocznie, tak by w 2019 roku przekroczyć poziom 40 miliardów dolarów, gdzie wzrost przychodów będzie rezultatem większej konsumpcji surfaktantów.

Ekorynek TV