Search
Close this search box.

Zobacz również:

Spółka astara przyspiesza zrównoważoną transformację i deklaruje osiągnięcie neutralności węglowej do 2027 roku.

astaraGlobalna spółka zajmująca się mobilnością opublikowała podczas Międzynarodowego Dnia Walki ze Zmianami Klimatu inauguracyjny raport zrównoważonego rozwoju. Open Mobility Company inicjuje zmiany wewnętrzne, których celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez priorytetowe traktowanie ludzi i promowanie inicjatyw upowszechniających różnorodność. W ramach ambitnych planów firma dąży do propagowania zrównoważonej mobilności poprzez model biznesowy zobowiązujący do elektryfikacji 100% floty pojazdów służbowych do 2027 r., a także opowiada się za elektryfikacją w zakresie sprzedaży pojazdów i usług wynajmu.

Firma astara, światowy lider w dziedzinie mobilności, opublikowała pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawia zaangażowanie w poszczególnych obszarach działalności i wpływ na społeczeństwo poprzez mobilność.

Raport, oparty na dogłębnej analizie wewnętrznych danych za rok 2022, jest wynikiem transformacji astary i jej wysiłków na rzecz uczynienia mobilności bardziej dostępną i zrównoważoną.

Firma, zgodnie z podstawowymi założeniami, dąży do maksymalnego wykorzystania pojazdów celem wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, a także oferuje i gwarantuje dostęp do rozwiązań, które sprawiają, że przemieszczanie się ludzi staje się bardziej efektywne.

Aby to osiągnąć, astara opiera się na analityce danych i komunikacji. Propozycja firmy obejmuje projektowanie inteligentnych miast, usprawnienie zarządzania flotą oraz doradztwo dla firm i instytucji publicznych w celu zapewnienia bardziej wydajnej mobilności w zrównoważonych i integracyjnych środowiskach miejskich.

Jorge Navea, dyrektor generalny astara, skomentował: „Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie modelu otwartej mobilności, który przynosi korzyści planecie, z wykorzystaniem modelu biznesowego, który jest katalizatorem zrównoważonego rozwoju. astara robi to, oferując naszym użytkownikom otwarty, elastyczny i wykorzystujący najnowocześniejsze innowacje sposób przemieszczania się”.

Neutralność węglowa w 2027 r.

Firma zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich swoich działaniach do 2027 roku (zakres 1 i 2, czyli bezpośrednie i pośrednie emisje pochodzące z jej działalności). Prowadzą do tego dwa kluczowe kamienie milowe: korzystanie w 100% z energii odnawialnej oraz elektryfikacja floty.

Co więcej, astara jest częścią Climate Group EV100, globalnej inicjatywy zrzeszającej firmy z różnych branż, które łączy wspólne zobowiązanie do elektryfikacji ich flot do 2030 roku. Dzięki tej inicjatywie spółka dołącza do wyjątkowej społeczności liderów ekologicznych, którzy aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz ochrony środowiska i dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie elektryfikacji i zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, zaangażowanie firmy w elektryfikację wykracza poza jej własną flotę, obejmując marki, które reprezentuje i których jest dystrybutorem, a także usługi car sharingu i abonamentu. astara realizuje także na rynkach, na których prowadzi działalność, konkretne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie, jak instalacja paneli fotowoltaicznych, ​ zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wdrażanie systemów zarządzania energią, które zwiększają zarówno efektywność, jak i stopień ponownego przetworzenia, programy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz projekty związane z gospodarką wodną.

Wewnętrzna transformacja

Open Mobility Company rozpoczęła zmiany od siebie, poprzez lokalne i globalne inicjatywy, które promują różnorodność zespołów (dotyczące wieku, płci, narodowości) i przyciągają talenty ze wszystkich branż.

Rocío Rufilanchas, Dyrektor ds. personelu i zrównoważonego rozwoju w astara skomentował: „Nasze ambitne zobowiązania prospołeczne mają pozytywny wpływ na nasze zespoły i społeczności, w których działamy. Uruchamiamy innowacyjne globalne programy, które koncentrują się na poszerzaniu możliwości rozwoju zawodowego, na zdrowiu, różnorodności i integracji”

Wśród inicjatyw, program „En(abled)” wyróżnia się jako szczególny projekt, który promuje integrację i zwiększanie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Program, zainspirowany inicjatywą realizowaną w Chile, przyniósł już korzyści 80 pracownikom i będzie stopniowo wdrażany w różnych krajach tworzących sieć astara. Inne ważne inicjatywy promujące różnorodność to Women Pioneers, Women@astara i Ageless Talent.

Spółka zajmująca się mobilnością zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest poleganie na najlepszych sojusznikach, którzy są zaangażowani w te same cele środowiskowe i społeczne, aby osiągnąć głęboki i trwały wpływ na skalę globalną i lokalną. Z tego powodu astara z dumą uczestniczy w projekcie United Nations Global Compact, największej na świecie korporacyjnej inicjatywie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Raport został opracowany w odniesieniu do standardów GRI (Global Reporting Initiative), które są uznawane na całym świecie i służą jako podstawa sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co więcej, raport emisji za 2022 r. został poddany zewnętrznemu audytowi przez KPMG i certyfikowany 28 lipca 2023 r.

Pełny raport można znaleźć pod tym linkiem

 EiR

 

 

 

 

Ekorynek TV