Search
Close this search box.

Zobacz również:

Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

rozwoj ue azjaPodręcznik „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest prezentacją powiązań Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi. Koncentruje się na wskazaniu współpracy politycznej, ekonomicznej (na przykładzie handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych) oraz dotyczącej kwestii ochrony środowiska (wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju).

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych i ekologicznych. Jest to również podręcznik wspomagający proces dydaktyczny w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie płaszczyzn współpracy, współczesnych powiązań gospodarczych i środowiskowych dotyczących Unii Europejskiej  i krajów Azji, pokazanie podejmowanych działań proekologicznych i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w krajach ASEM poprzez pryzmat wzajemnych stosunków politycznych i ekonomicznych.

Ekorynek TV