Search
Close this search box.

Zobacz również:

Rospuda – zawiadomienie do prokuratury

rospudaMinister Jan Szyszko złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w szczególności z art. 181 § 1 k.k. i art. 187 § 1 k.k., polegającego na zniszczeniu środowiska przyrodniczego o znacznych rozmiarach oraz istotną szkodę w tym środowisku na obszarze specjalnej ochrony ptaków PLB200002 „Puszcza Augustowska” oraz na specjalnym obszarze ochrony siedlisk PLH200005 „Ostoja Augustowska”.

W dniu 9 lutego 2007 r. Wojewoda Podlaski udzielił pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa biegnącej zgodnie z wariantem IVL przez ww. obszary ochrony. Na skutek protestów i presji wielu organizacji i instytucji, określających Dolinę Rospudy jako środowisko unikatowe „nietknięte ręką człowieka”, popartych danymi odnośnie do występujących tam ważnych dla Wspólnoty Europejskiej gatunków ptaków i roślin, zatrzymano rozpoczętą budowę i zmieniono lokalizację tej inwestycji. Przeprojektowano ją tak, aby trasa drogi S-8 nie przebiegała przez obszar specjalnej ochrony ptaków PLB200002 „Puszcza Augustowska” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200005 „Ostoja Augustowska”. Według protestujących budowa obwodnicy według wariantu IVL miała bowiem zniszczyć „nietkniętą ręką człowieka” dolinę i spowodować niekorzystne zmiany w występujących gatunków.

Obecne obserwacje tych obszarów ochrony wskazują, że mimo że nie pobudowano drogi zgodnie z wariantem IVL, Dolina Rospudy określana jako „nietknięta ręką człowieka” zarasta i ginie tam wiele gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Ekorynek TV