Search
Close this search box.

Zobacz również:

Raporty ESG spółek z WIG20 – obszerne, ale mało konkretne

ESGRaporty ESG spółek z WIG20 pod względem przejrzystości i zgromadzonych informacji zajmują przedostatnie miejsce w rankingu Global ESG Monitor (GEM) – wynika z opublikowanego dziś opracowania dotyczącego polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród największych zastrzeżeń wymieniono brak konkretów w kwestii redukcji śladu węglowego oraz przejrzystości łańcucha dostaw. Polskie raporty są natomiast jednymi z najobszerniejszych, co jednak nie przekłada się na ich wartość informacyjną. GEM jest standardem w analizie przejrzystości danych niefinansowych ESG w największych korporacjach. Raport jest publikowany co roku i uwzględnia informacje przekazywane inwestorom w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii.

TOP 10 spółek WIG20 pod względem przejrzystości raportowania ESG

Tylko jedna polska spółka przekroczyła próg 75 punktów, znajdując się grupie organizacji o bardzo wysokiej przejrzystości. Taką ocenę otrzymał Santander Bank Polska SA, uzyskując 76 na 100 punktów.

Pozycja

Spółka

WYNIK GEM ASSAY™ (max. 100 pkt.)

1

Santander Bank Polska SA

76

2

PZU SA

69

3

PKN Orlen SA

68

4

CCC SA

65

5

Orange Polska SA

64

6

PGE SA

61

7

Allegro.eu SA

59

8

Bank Pekao SA

PGNiG SA

57

57

10

KGHM Polska Miedź SA

56

 „Inwestorzy są coraz bardziej świadomi tego, jak zrównoważony rozwój wpływa na długoterminową wartość spółek, w które lokują kapitał” – mówi Barbara Pleban, wiceprezeska OneMulti, regionalnego partnera GEM w Polsce. „Biznes opiera się dziś na zaufaniu i jak nigdy dotąd wymaga transparentności. Dzięki tej pierwszej ocenie wskaźnika przejrzystości ESG wśród największych polskich spółek mamy nadzieję ustanowić poziom bazowy dla procesu komunikowania pozafinansowego, który będzie systematycznie poprawiany w kolejnych latach”.

Polska na przedostatnim miejscu

Z wynikiem 51 punktów na 100 możliwych WIG 20 zajmuje przedostatnie miejsce w łącznym rankingu wszystkich 10 badanych indeksów giełdowych. Wachlarz ten rozciąga się od średniej 68 punktów dla DAX, 66 punktów dla EUROSTOXX i 41 punktów dla BET 20. W zestawieniu ze średnią wszystkich indeksów wynoszącą 55 punktów WIG 20 jest nadal o 4 punkty poniżej ogólnej średniej.

Klimat dobry dla ESG

Polskie firmy często poruszają w raportach temat klimatu. Na uwagę zasługuje fakt, że 100 proc. badanych spółek identyfikuje główne źródła emisji dwutlenku węgla oraz raportuje emisję gazów cieplarnianych. Jednak jedna czwarta spółek z WIG20 nie podaje celów i terminów redukcji emisji, a w ich strategiach zrównoważonego rozwoju często brakuje istotnych szczegółów, takich jak sposób osiągania tych celów i czas ich realizacji.

Mało istotna analiza istotności

W niektórych przypadkach ocena istotności wpływu na otoczenie wydaje się raczej ćwiczeniem niż narzędziem strategicznym. Osiem na dziesięć spółek z WIG20 informuje o przeprowadzeniu takiej analizy. Choć stosunkowo duża liczba spółek podaje podstawowe informacje na temat tego procesu (np. 60 proc. wymienia konkretny rok zbierania danych i opisuje, w jaki sposób je zebrała — znacznie więcej niż spółki z pozostałych indeksów), to niewiele jest informacji na temat znaczenia i wpływu interesariuszy na funkcjonowanie spółki.

„Podkreślamy proces angażowania interesariuszy jako ważny element strategiczny” – komentuje Ariane Hofstetter, współzałożycielka GEM i szefowa działu badań i Data Science. „Zaangażowanie zainteresowanych stron jest tym, co sprawia, że firmy dostarczają otoczeniu informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o charakterze i zakresie interakcji z firmą”.

Słabe ujawnianie informacji o łańcuchu dostaw

Większość polskich firm wypada również niezbyt dobrze, jeśli chodzi o kwestie związane z ujawnianiem informacji na temat ich łańcuchów dostaw. Aż 70 proc. spółek nie raportuje o ryzyku związanym z ich łańcuchami dostaw, co jest wynikiem znacznie gorszym niż w przypadku wszystkich innych indeksów badanych przez GEM. Ponadto zaledwie 40 proc. firm informuje o ryzyku związanym z zatrudnianiem dzieci w swojej działalności, a tylko 30 proc. opisuje proces oceny naruszeń praw człowieka wśród dostawców.

Coś pozytywnego

Jasnym punktem jest fakt, że około 7 na 10 firm raportuje informacje o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, a 65 proc. podaje konkretne dane dotyczące urazów związanych z pracą.

Raporty ESG polskich spółek są dość obszerne, zajmując drugie miejsce wśród światowych indeksów pod względem średniej wielkości ich odrębnych raportów zrównoważonego rozwoju (S-NFR). Obszerność nie we wszystkich przypadkach przełożyła się jednak na przejrzystość.

„W porównaniu do swoich odpowiedników w indeksie EURO STOXX polskie spółki muszą dokonać znacznej poprawy w komunikowaniu tego, co robią, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ład korporacyjny” – podsumowuje Michael Diegelmann, współzałożyciel GEM. „Dane GEM są nieocenionym narzędziem dla firm, które mogą uczyć się od równorzędnych partnerów i lepiej zrozumieć własne wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Ekorynek TV