Search
Close this search box.

Zobacz również:

Quarry Life Award

464J9463

qla

Gorazdze logo

 

 

 

 

„Quarry Life Award” to międzynarodowy konkurs przyrodniczy i przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne organizowane przez koncern HeidelbergCement, największego na świecie producenta kruszyw i jednego z potentatów światowego rynku cementu. W Polsce organizatorem konkursu jest należąca do koncernu Grupa Górażdże. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat unikatowych walorów przyrodniczych kopalń surowców mineralnych oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności tych terenów.

 

Odkrywamy kopalniane bogactwo

Kopalnie surowców mineralnych to wielkie bogactwo krajobrazów i naturalnych siedlisk, w niewielkim stopniu zakłócanych działalnością człowieka. To często obszary o dużej wartości biologicznej, na których występuje wiele rzadkich gatunków flory i fauny. Poprzez organizację konkursu „Quarry Life Award” oraz realizowane w jego ramach projekty firma pragnie propagować wiedzę na temat wartości biologicznej terenów kopalnianych oraz przyczyniać się do jej wzbogacania.

 

Konkurs z tradycją

Przedsięwzięcie organizowane jest od 2011 r. co dwa lata, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W tegorocznej, czwartej już edycji bierze udział 25 krajów. Górażdże od pierwszej edycji biorą aktywny udział w Quarry Life Award zapraszając studentów, naukowców, uczniów i nauczycieli, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne do odkrywania zasobów przyrodniczych swoich kopalń. W obecnej edycji konkursu uczestnicy realizują swoje projekty naukowo-badawcze i przedsięwzięcia edukacyjne na terenach trzech kopalń należących do Grupy Górażdże: Kopalni Wapienia „Górażdże” na Opolszczyźnie, a także dwóch kopalń kruszyw naturalnych (eksploatacja żwirów i piasków): KSM „Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie).

 

Dwa wymiary QLA: naukowo-badawczy i społeczny

Górażdże zorganizowały wiele spotkań poświęconych prezentacji walorów przyrodniczych terenów kopalnianych. Nowością aktualnej edycji jest to, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia przyjmowano do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych oraz projektów społecznych. Pod koniec ubiegłego roku jury krajowe z nadesłanych propozycji wybrało sześć projektów (3 naukowo-badawcze i 3 edukacyjne), które przeszły do następnego, drugiego etapu realizacji prac w terenie. 

Obecnie trwa drugi etap, w ramach którego uczestnicy realizują swoje projekty konkursowe na terenach wybranych kopalni.Rozstrzygnięcie Konkursu i ceremonia rozdania nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym (w Brukseli) odbędą się pod koniec roku.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednak z uwagi na lokalizację kopalń (woj. opolskie i lubuskie), które zostały wybrane do prowadzenia prac badawczych i projektów edukacyjnych jego zasięg jest dość ograniczony. W 4 edycji QLA projekty konkursowe realizowane są w kopalniach w woj. opolskim i lubuskim. W pierwszym etapie konkursu zaangażowanych było 8 uczelni wyższych, 4 organizacje pozarządowe i 4 szkoły podstawowe.

  • Zaangażowane uczelnie (8): Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, AGH w Krakowie, ATH w Bielsku-Białej, Uniwersytet Zielonogórski.
  • Organizacje pozarządowe, szkoły: Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, Natura i Człowiek, Centrum Nauki Kepplera w Zielonej Górze,
  • szkoły podstawowe: w Malni, Górażdżach, Gogolinie, Kamieniu Śląskim oraz Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

 

Quarry Life Award w liczbach:

  • W ostatnich trzech edycjach Quarry Life Award złożono 50 wniosków projektowych, z czego 15 zostało wybranych do realizacji.
  • W prace projektowe było zaangażowanych około 150 naukowców i studentów wydziałów nauk biologicznych oraz przyrodników ze stowarzyszeń i organizacji ochrony przyrody.
  •  Ogółem w 3 polskich edycjach laureaci otrzymali nagrody o łącznej wartości ok. 60 000 euro. 
  • W 2014 roku Laureaci 2.polskiej edycji QLA Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX z Wrocławia zdobyło Grand Prix (30.000 euro) na szczeblu międzynarodowym. Nagroda została przyznana wtedy za projekt ochrony płazów i gadów w Kopalni Wapienia „Górażdże”. 
  • W tegorocznej czwartej edycji uczestniczy 6 zespołów, łącznie 30 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów konkursowych .

 

 

Ekorynek TV