Search
Close this search box.

Zobacz również:

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

e2

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:
– spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
– spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
– spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
– procesów przemysłowych
– emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz z powierzchni pylących

e1

Ekorynek TV