Search
Close this search box.

Zobacz również:

Prąd z OZE będzie bardziej niezawodny: farma wiatrowa w Lipnikach zyska wsparcie magazynu energii w Lipnikach

tauron magazyn energii 28 na 192W Polsce najwięcej energii z odnawialnych źródeł generują farmy wiatrowe. Z przyczyn naturalnych cechuje je jednak duża zmienność mocy, wynikająca z parametrów aury. Optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie farmy systemem magazynowania energii gdy występują nadwyżki w produkcji, by czerpać z niego wtedy gdy wiatr wieje słabo. Takie rozwiązanie TAURON zastosowana Dolnym Śląsku. Zebrane tam doświadczenia zostaną wykorzystane na dużą skalę przez przechodzeniu z konwencjonalnych źródeł energii na OZE.

TAURON Dystrybucja rozpoczął budowę stacjonarnego systemu magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w Cieszanowicach w województwie opolskim.

Energia wiatrowa pod kontrolą

Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na początek przyszłego roku. Głównym zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach.
– Istotą projektu jest powstanie takiego systemu magazynowania energii, który jako część sieci dystrybucyjnej, będzie efektywnie gospodarował energią elektryczną uzyskaną z elektrowni wiatrowych oraz świadczył usługi istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci – tłumaczy Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. – Celem projektu jest także poprawa parametrów jakości energii i większa dostępność do energii elektrycznej dla naszych klientów – dodaje wiceprezes TAURONA.
Jedną z dodatkowych funkcji instalacji będzie możliwość pracy wyspowej, zabezpieczającej klientów spółki przed krótkotrwałym przerwami w zasilaniu energii.

Innowacyjne zaplecze dla farmy wiatrowej

Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest bardzo korzystna, ponieważ stacja w Cieszanowicach współpracuje z położoną w odległości 7,5 km farmą wiatrową Lipniki. Tego typu farmy charakteryzują się dużą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE, a jednocześnie stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.
– Liczymy na to, że doświadczenia zdobyte przy systemie magazynowania w Cieszanowicach, szczególnie w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu, zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane niestabilne źródła energii. Projekt ma również potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne – mówi Tomasz Rodziewicz, kierownik Biura innowacji i Nowych Technologii w TAURON Dystrybucja.

Mniej strat w przesyłowych

Z punktu widzenia TAURONA, istotne w projekcie jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii.
Operatorzy systemów dystrybucyjnych będą musieli w przyszłości w sposób opłacalny zintegrować w systemie nowe zdolności wytwarzania energii elektrycznej wytwórców przyłączonych do sieci, a zwłaszcza instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Budowany pilotażowy stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach będzie miał moc znamionową 3,16 MVA, a pojemność użyteczną 774 kWh. Na realizację projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace budowlane rozpoczęły się z początkiem września tego roku.

JACEK SZCZĘSNY 

 Fot. materiały prasowe

Ekorynek TV