Search
Close this search box.

Zobacz również:

Polskie firmy mogą pozyskać dodatkowe środki finansowe przez aktywny udział w rynku mocy

enel XjpgBadanie „Polski przemysł wobec transformacji energetycznej” zrealizowane  dla Enel X pokazuje, że firmy szukają sposobów na obniżenie kosztów energii, jednak nadal niewiele z nich ma świadomość możliwości udziału w programach Demand Side Response. Tymczasem udział w tych programach jest związany z wieloma korzyściami, nie tylko  finansowymi.

Demand Side Response (DSR) oznacza czasową redukcję poboru mocy. Programy DSR są to programy, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które zdecydują się na zmniejszenie poboru mocy na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego. 

DSR wspiera stabilne działanie sieci elektroenergetycznej

Od 2021 roku odbiorcy uczestniczący w Rynku Mocy otrzymują atrakcyjną finansową gratyfikację za gotowość do redukcji poboru mocy, jednocześnie pomagając zapewnić operatorowi systemu elektroenergetycznego rezerwy mocy zabezpieczające przed niezwykle groźnym i kosztownym dla wszystkich odbiorców blackoutem, w rzadkich przypadkach w których w systemie zabraknie wystarczających mocy wytwórczych np. na skutek jednoczesnego wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, braku generacji ze źródeł odnawialnych, czy awarii w elektrowniach. Aukcje rynku mocy odbywają się na kilka lat przez okresem dostawy, aby zapewnić możliwość budowy lub modernizacji elektrowni. Z perspektywy odbiorców to zbyt długi czas, aby podjąć decyzję o bezpośrednim udziale w aukcji, gdzie dodatkowo jest wymagane wysokie zabezpieczenie finansowe. Dlatego odbiorcy biorą udział w rynku mocy za pośrednictwem agregatorów. Agregatorzy tacy jak Enel X biorą udział w aukcjach, a następnie oferują odbiorcom możliwość uczestnictwa w Programie za ich pośrednictwem, biorąc na siebie zarówno zabezpieczenia finansowe, jak i ewentualne ryzyko kar.

Uczestnictwo w Programie za pośrednictwem agregatora jest wygodne. Pozwala na zgłaszanie niedyspozycyjności, czyli braku możliwości wykonania redukcji i odbiorca nie ponosi kar za brak wykonania redukcji. Doświadczeni agregatorzy, tacy jak Enel X, tworzą portfele klientów w taki sposób, aby w razie wystąpienia wezwania do redukcji zrealizować je, nawet jeśli niektórzy klienci zgłoszą wcześniej niedyspozycyjność. W ramach współpracy z agregatorem przedsiębiorcy zyskują także bezpłatną analizę możliwości uczestnictwa, w tym doradztwo w zakresie najlepszych praktyk w Polsce i zagranicą w zakresie możliwości wykonania redukcji.   

Redukcja w praktyce

Sposobów na redukcję lub przesunięcie poboru mocy jest wiele. W zależności od branży, może to być wyłączanie części urządzeń czy odpowiednie sterowanie oświetleniem, optymalizacja działania instalacji HVAC, pomp, zamrażarek przemysłowych, czy sprężarek, planowanie i dostosowanie procesów produkcyjnych do kilkugodzinnego obniżenia zużycia energii.

W każdej branży z pomocą specjalistów daje się odnaleźć możliwości działania w tym zakresie – tłumaczy Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X – Wśród naszych klientów znajdują się firmy z przemysłu spożywczego, samochodowego, centra danych, odlewnie czy przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów. W przypadku każdej z firm wypracowujemy razem z jej przedstawicielami optymalny i bezpieczny sposób redukcji. Czasami jest to przesunięcie energochłonnych procesów na inną zmianę, skorzystanie z własnej kogeneracji, a czasami wystarcza odpowiednie zaplanowanie produkcji uwzględniające m. in. przerwy na serwis parku maszynowego.– dodaje Jacek Misiejuk.

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku zakłada dalszy wzrost udziału OZE – celem jest co najmniej 23 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto już w 2030 r. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej ma sukcesywnie spadać, aby w 2040 roku – przy scenariuszu wysokich cen uprawnień emisji CO2– osiągnąć 11 proc.

– Ambitne cele w zakresie Zielonej Transformacji mogą wymagać ogromnych nakładów finansowych. Odnawialne źródła energii stają się coraz tańsze, ale ich coraz większy udział będzie wymagał dodatkowych zasobów rezerw mocy z uwagi duży wpływ czynników zewnętrznych na możliwości produkcyjne OZE. Demand Side Response, czyli odpowiedź strony popytowej, pozwoli na stabilizowanie systemu poprzez gotowość odbiorców biorących udział w programach DSR na redukcję poboru mocy na żądnie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzięki wdrożeniu usług DSR można będzie bezpiecznie przyłączyć do sieci więcej źródeł odnawialnych, a utrzymanie rezerw mocy niezbędnych dla stabilności dostaw będzie tańsze. W zamian za to aktywni odbiorcy, czyli firmy biorące udział w programach, będą otrzymywać wynagrodzenie – nawet do 200 tys. zł za 1 MW  rocznie – mówi Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X, agregatora usług DSR.

Polityka energetyczna Polski podkreśla znaczenie coraz większej możliwości aktywnego udziału odbiorców w rynkach energii. Dlatego nie warto czekać, a dołączyć do Programu na 2022 już teraz, tym bardziej, iż umowę powinno się podpisać do końca sierpnia 2021 roku.

Enel X jest od blisko 20 lat pionierem w usługach DSR i jedyną firmą z tak dużym doświadczeniem międzynarodowym. Enel X zajmuje wiodącą pozycję w programach DSR na całym świecie, zarządzając około 7,4 GW  redukcji poboru mocy w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii oraz Ameryce Południowej. Tylko dla przykładu w aukcjach w 2021 roku Enel X uzyskał w Japonii na 2024 rok kontrakty na 1 GW mocy redukcji, co stanowi 25% udziałów w tamtejszym rynku DSR, a w Wielkiej Brytanii Enel X zakontraktował kolejne 554 MW mocy, czyli ponad połowę całkowitej mocy w ramach DSR na lata 2024-25 w tym kraju.  W Polsce w programie DSR z Enel X na rynku mocy uczestniczy ponad 200 klientów. Od 2017 roku Enel X na polecenie PSE wykonał już łącznie 25 testów redukcji. Wszystkie zakończone powodzeniem, średnie wykonanie redukcji było na poziomie ponad 130% wymaganej mocy.

Więcej o sposobach redukcji w poszczególnych branżach przeczytają Państwo w broszurze Enel X. Zostaw kontakt a ją prześlemy na Twój adres.

J.S.

 

Ekorynek TV