Search
Close this search box.

Zobacz również:

Polska zwycięzcą międzynarodowego konkursu Quarry Life Award

TQLAlogoTowarzystwo Herpetologiczne NATRIX zdobyło główną nagrodę w konkursie przyrodniczym organizowanym przez koncern HeidelbergCement w 22 krajach na całym świecie. Zespół z Wrocławia, uczestniczący w polskiej edycji organizowanej przez Grupę Górażdże, pokonał 95 finałowych drużyn – łącznie niemal 400 projektów, wygrywając 30 tys. euro. Gala podsumowująca międzynarodową edycję QLA odbyła się 9 grudnia w Pradze.

Celem konkursu Quarry Life Award jest promowanie ochrony bioróżnorodności na terenach kopalń surowców mineralnych należących do koncernu HeidelbergCement. Do udziału w konkursie zapraszani są naukowcy, studenci, organizacje oraz instytucje przyrodnicze. Ich zadaniem jest realizacja projektów ukierunkowanych na ochronę bioróżnorodności w kopalniach w trakcie eksploatacji,  a także skuteczną rekultywację po jej zakończeniu. Uczestnicy walczą o nagrody pieniężne na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym – łączna pula nagród w obu edycjach wynosi niemal 90 tys. euro.

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, które w ramach tegorocznej edycji QLA zrealizowało projekt poświęcony herpetofaunie, czyli wszystkim gatunkom płazów i gadów występujących w Kopalni Wapienia Górażdże, zostało przez jury ocenione najwyżej, zdobywając nagrodę główną o wartości 30 tys. euro. – Projekt Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX spełnia wszystkie założenia konkursu Quarry Life Award, łącząc w sobie aspekty edukacyjny, naukowy i praktyczny – argumentował wybór międzynarodowego jury Daniel Gauthier, członek zarządu koncernu HeidelbergCement odpowiedzialny za politykę zrównoważonego rozwoju. – Zespół przedstawił jasne rekomendacje odnośnie prac rekultywacyjnych, uwzględniających ochronę populacji gadów i płazów, które koncern może teraz wykorzystać w praktyce – dodał Gauthier. 

W ramach udziału w konkursie Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX dokonało kompleksowej inwentaryzacji płazów i gadów w Kopalni Wapienia „Górażdże”, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, głównie gniewosza plamistego, unikatowego w Polsce gatunku węża dusiciela. Na tej podstawie zostały przygotowane wytyczne dotyczące rekultywacji. W raporcie podsumowującym projekt stowarzyszenie z Wrocławia zaprezentowało nawet komiks edukacyjny przybliżający najważniejsze informacje o płazach i gadach, z którym każdy z nas może zapoznać się, wchodząc na stronę http://www.quarrylifeaward.pl/. Wygraną członkowie stowarzyszenia zamierzają przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu do dalszych badań, ekspedycje naukowe oraz kontynuację badań nad rzadkimi gatunkami herpetofauny. – Planujemy rozszerzyć nasze badania nad gniewoszem plamistym, zagrożonym gatunkiem węża, którego występowanie potwierdziliśmy w Kopalni Górażdże. Okazuje się, że dotąd niepoznane stanowiska tego węża znajdują się również w innym miejscach w województwie opolskim, a także dolnośląskim. To od tych województw rozpoczniemy dalsze badania – wyjaśnia Edyta Turniak, prezes Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, koordynator najlepszego zespołu. 

Zwycięstwo polskiego zespołu to także sukces Grupy Górażdże odpowiedzialnej za organizację polskiej edycji konkursu. Dzięki wygranej to Polska ma być gospodarzem kolejnej edycji Quarry Life Award za dwa lata.

Ekorynek TV