Search
Close this search box.

Zobacz również:

Polityka, biznes, odpowiedzialność i bezpieczeństwo – Forum Ekonomiczne 2020

Forum Ekonomiczne 4

Już za parę dni, jak co roku, wielu przedstawicieli polityki i biznesu spotka się podczas Forum Ekonomicznego, tym razem nie w Krynicy, a w Karpaczu. To efekt panującej pandemii. Cykl debat potrwa przez 3 dni od 8 do 10 września.Obecność potwierdziło troje wicepremierów, kilkunastu ministrów, i wiceministrów, prezesi największych spółek. Jedno jest pewne. Oprócz sali obrad Rady Ministrów niewiele w 2020 r. będzie miejsc, w którym w jednym czasie zbierze się tylu członków rządu. Forum Ekonomiczne w tym roku z powodu pandemii zostało przeniesione z Krynicy Zdroju do Karpacza. Zmieniono miejsce konferencji, ale nie kosztem doboru gości i wysokiego poziomu dyskusji. Co warte podkreślenia, czołowi uczestnicy to zwykle osoby, które już kolejny raz przejeżdżają na Forum.

Tematykę konferencji zdominuje oczywiście gospodarka, która jest dziś w szczególnie trudnym momencie. Pandemia Covid-19 wymusiła szereg zmian w różnych dziedzinach naszej aktywności, a skutki wyhamowania odczuły wszystkie sektory. Jak pod tym względem na tle innych państw Starego Kontynentu prezentuje się Europa Środkowo-Wschodnia? Gdzie szukać siły napędowej, która pozwoli utrzymać odpowiednie tempo rozwoju? O tych wyzwaniach dyskutować będzie Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju i Wiceprezes Rady Ministrów (już po raz dziewiąty weźmie udział w konferencji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Forum Ekonomicznego). Uczestnikiem rozmowy będzie także Igor Petraszko – Minister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa z Ukrainy, Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Natomiast Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym roku już dziesiąty raz na Forum) wspólnie z Jánem Mičovskim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Słowacji i Markusem Mackelem – byłym wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, członkiem Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej będą dyskutować o wartościach w Europie po pandemii. Wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego w oparciu o podstawowe wartości solidarności, wolności, wspólnoty? Tę rozmowę poprowadzi Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci.

Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych i Wiceprezes Rady Ministrów; Emanuelis Zingeris – Przewodniczący Podkomitetu ds. Transatlantyckich i Rozwoju Demokracji w litewskim Seimasie; Francesco Laforgia – Członek Prezydium włoskiego Senatu oraz Eurico Brilhante Dias – Sekretarz Stanu ds. Internacjonalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z Portugalii rozmawiać będą o tym, czy świat po koronawirusie będzie taki sam?

Pandemia wymusza przewartościowanie pojęć, które wcześniej traktowano jak dogmaty. Symbolem tego jest choćby stwierdzenie kanclerz Merkel, że jeżeli w obecnej sytuacji pojawią się próby przejęcia ważnych niemieckich firm, to jej rząd zaangażuje się finansowo, by do tego nie dopuścić. Ta zapowiedź to najlepszy symbol przemian, jakie przyniosła pandemia, podobnie jak ilość pieniądza wpompowanego do gospodarki przez banki centralne.

Koronawirus był – a de facto jest – testem sprawności i skuteczności rządów. Skala i zasięg pandemii mogą być porównywalne tylko z uderzeniem wielkiego kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku. Efektem tego kryzysu było umocnienie się reżimów totalitarnych i wybuch II wojny światowej.

Organizatorzy Forum Ekonomicznego w tym kryzysie próbują szukać szans dla Polski i regionu. W efekcie COVID-19 nastąpiło przerwanie globalnych łańcuchów dostaw z Azji, ogarniętej pandemią. Najprawdopodobniej wielkie koncerny będą szukały nowych, bezpieczniejszych lokalizacji. Do tego państwa będą starały się o zwiększenie samowystarczalności. Jest więc to szansa dla naszej części Europy, w której pandemia nie wyrządziła tak wielkich szkód, jak w innych regionach.

Koronawirus pokazał jak niebezpieczne, nie tylko dla zdrowia, ale także dla funkcjonowania gospodarki, mogą być nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. Skutki wyhamowania gospodarczego odczuły wszystkie sektory, w największym stopniu branża turystyczna, eventowa i produkcyjna. Czy i w jakim stopniu można przewidzieć zagrożenie i przygotować plany kryzysowe, które zapobiegną podobnym sytuacjom jak ta z 2020 roku? Jak opracować skuteczne systemy zarządzania kryzysowego i procedury awaryjne dla przedsiębiorstw? O tym mówił będzie Tadeusz Kościński – Minister Finansów, który na Forum przyjedzie trzeci raz. W rozmowie udział weźmie także dwunastokrotny uczestnik konferencji, Jan Mládek – były czeski minister gospodarki, obecnie przedstawiciel Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej, zajmującego się badaniami ekonomicznych i doradztwem gospodarczego.

Polski biznes reprezentować będą: Andrzej Jaworski – prezes zarządu VRG S.A., firmy, która w swoim portfelu posiada takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, W.KRUK czy Deni Cler Milano; Marek Moczulski (dziesiąty raz na konferencji) – prezes zarządu Unitop Sp. z o.o. , wcześniej Bakalland S.A. i ZPC Mieszko S.A. oraz Janusz Włodarczyk – członek zarządu Lidl Polska.

Pandemia to nie tylko olbrzymie wyzwanie dla państw i wspólnot międzynarodowych. Jeszcze przed kilkoma dekadami katastrofalne powodzie, długotrwałe susze i deficyt wody były problemami nękającymi inne kontynenty. Jednak gwałtowne zmiany klimatu spowodowały, że te klęski żywiołowe coraz bardziej zagrażają Europie. Do tego woda staje się surowcem coraz bardziej deficytowym, również w miejscach, w których dotychczas jej nie brakowało. Dlatego organizatorzy Forum Ekonomicznego 2020 obecną rolę wody porównali z ropą naftową – strategicznym surowcem, pozwalającym na szybki rozwój cywilizacji w XX w. O tym dyskutować będą: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pięciokrotny uczestnik konferencji organizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich). Towarzyszyć mu będą między innymi Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i gość siedmiu edycji konferencji oraz Paweł Rowiński – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Forum logo partnerskie PL ciemne tlo CMYKWymiaru międzynarodowego dotyczyć będą rozmowy o polityce spójności w latach 2021–2027 Zaproszenie do niej przyjęła Małgorzata Jarosińska-Jedynak – szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej. Towarzyszyć jej będą samorządowcy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego (dziewiętnastokrotny uczestnik konferencji) oraz Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego. Perspektywę międzynarodową dyskusji zapewnią: czternastokrotny uczestnik konferencji Georg Milbradt – wykładowca Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, wcześniej premier Saksonii oraz Krzysztof Herman – wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Dyskusję moderował będzie Andrea Gallo – wydawca włoskiego portalu FASI.biz, zajmującego się funduszami unijnymi. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak weźmie także udział w dyskusji na temat sprawiedliwej transformacji. Wraz z nią w panelu wystąpią, europoseł Zdzisław Krasnodębski – profesor Uniwersytetu w Bremie, wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Paweł Poncyliusz – poseł na Sejm  i poseł Grzegorz Macko. Stronę biznesową reprezentować będą Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN ORLEN oraz Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu ENEA SA. Sprawiedliwa Transformacja to temat budzący olbrzymie emocje społeczne. Zwolennicy argumentują, że dzięki niej unikniemy globalnej katastrofy ekologicznej. Przeciwnicy argumentują zaś, że szybkie odejście od tradycyjnych paliw kopalnych oraz gospodarki generującej wysoką emisję zanieczyszczeń doprowadzi do kryzysu gospodarczego w krajach i regionach opartych na tradycyjnej gospodarce energetycznej.

Jan Krzysztof Ardanowski i Ján Mičovsky – ministrowie rolnictwa Polski i Słowacji wystąpią w panelu o zrównoważonym rozwoju Grupy Wyszehradzkiej. Zastanawiać się będą nad strategią makroregionalną, która ułatwi i przyspieszy zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy naszej części kontynentu.

Decyzją Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Województwu Małopolskiemu oraz Miastu Kraków przyznano prawo organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Igrzyska Europejskie to mało jeszcze znane wydarzenie sportowe, kojarzące się z Igrzyskami Olimpijskimi. O igrzyskach rozmawiać będą: Danuta Dmowska-Andrzejuk – Minister Sportu; Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, które od lat jest głównym partnerem Forum Ekonomicznego oraz Andrzej Kraśnicki – Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce i jednocześnie członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Warto pamiętać, że organizacja wielkich imprez sportowych to duży wysiłek logistyczny i finansowy, ale również wymierne korzyści dla gospodarki i mieszkańców. Stąd udział w dyskusji wicepremiera Jacka Sasina oraz Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Kolejna grupa tematów dotyczyć będzie cyberbezpieczeństwa. Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa eksperci mają już niezbędne doświadczenie oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu. Czy planowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany w Ustawie o KSC w wystarczający sposób odpowiadają na wszystkie potrzeby?

O tym rozmawiać będą: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa; Tadeusz Chomicki – Ambasador ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Technologicznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Tomasz Zdzikot – Prezes Poczty Polskiej oraz Łukasz Jędrzejczak – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Perspektywę międzynarodową dyskusji zagwarantuje gość z Rumunii – Alexandru Nazare, Doradca Ministra Transportu, Specjalny Wysłannik ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.

Michał Kurtyka – Minister Klimatu mówił będzie o polityce energetycznej w najbliższych dekadach. Polityka Energetyczna Polski 2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką. Ambitne plany realizacji założeń Polityki Energetycznej Polski 2040 zakładają m.in., że za dekadę udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej stanowił będzie 60%, w 2033 r. wdrożymy energetykę jądrową i jednocześnie ograniczymy emisję CO2 o 30% (w stosunku do 1990 r.). W dyskusji wezmą udział: Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Columbus Energy S.A., Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Bogdan Kucharski – Prezes BP Polska i Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Natomiast Wojciech Murdzek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego weźmie udział w panelu dotyczącym współpraca trzech sektorów: uczelni, przedsiębiorców, instytutów badawczych – traktując je jako podstawę rozwoju polskiej gospodarki.

Zaproszenie na Forum Ekonomiczne przyjęło jeszcze kilku innych szefów resortów. Prof. dr hab. Zbigniew Rau, minister Spraw Zagranicznych weźmie udział w dyskusji o Funduszu Inwestycyjnym Trójmorza oraz o przyszłości Białorusi. Zaś Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozmawiać będzie o szansach i wyzwaniach jakie stoją przed Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Lista potwierdzonych gości sięga prawie 1700 osób, a organizatorzy zapewniają, że będą jeszcze niespodzianki, które dodatkowo uświetnią obrady. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, choć odbywa się w bardzo trudnym organizacyjnie okresie pandemii, ale nic nie straciło na tradycyjnie wysokim poziomie gości, gwarantujących najwyższy poziom dyskusji.

Ekorynek TV