Search
Close this search box.

Zobacz również:

Pol-Eco System: Energia do rozwoju i poprawa jakości życia

b1

Źródła energii to jeden ze strategicznych elementów wpływających na rozwój gospodarki. Równie ważne tematy to ograniczenie emisji CO2 i problem smogu. Inwestycje proekologiczne, idące w miliardy złotych, zdominują dyskusję podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu od 23 do 25 października.

 

Swój przyjazd na targi POL-ECO SYSTEM zapowiedzieli przedstawiciele rządu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W uroczystej inauguracji targów i w panelu dyskusyjnym „Problemy środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju” w ramach Kongresu Ekosfera planowany jest udział Premiera Mateusza Morawieckiego (wtorek, 23.10, godzina 16.00). Oprócz premiera do dyskusji zaproszenie przyjęli Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

 

Program „Czyste Powietrze” już działa

 

Podczas targów POL-ECO SYSTEM Ministerstwo Środowiska przedstawi założenia programu „Czyste Powietrze”, który został uruchomiony we wrześniu tego roku.

 

Podjęcie tego problemu na tak szeroką skalę podczas jednego z najważniejszych w kraju wydarzeń poświęconych ochronie środowiska z pewnością przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które zaprocentują w przyszłości – zapowiada Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska.

 

Celem jest wymiana źródeł ciepła w polskich domach na nowoczesne i ekologiczne oraz termomodernizacja budynków. Budżet programu to aż 103 mld zł na dotacje i pożyczki, które będą udzielane przez dziesięć lat. Resort środowiska zakłada, że do 2029 r. program obejmie około 4 mln właścicieli (lub współwłaścicieli) domów w Polsce.

 

W niespełna miesiąc od inauguracji programu „Czyste Powietrze” w Polsce złożono ponad 6,2 tys. wniosków o dotacje i pożyczki. Najwięcej wniosków w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Beneficjenci programu mogą otrzymać dotacje pokrywające od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 100 proc. kosztów.

 
b2

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł.

 

W obszarze ochrony powietrza NFOŚiGW wspomaga realizację wielu przedsięwzięć, wśród których trzeba wymienić termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, instalacje redukujące emisję w przemyśle i energetyce, odwierty geotermalne czy niskoemisyjny transport. Program „Czyste Powietrze” to kolejne, ogromne zadanie, którego podjął się Narodowy Fundusz. Uruchomienie naboru wniosków spotkało się z bardzo dobrym odzewem, o czym świadczy rosnąca z dnia na dzień liczba składanych w regionach wniosków – mówi Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

 

Ekosfera zapowiedzią szczytu klimatycznego COP24

 

Program „Czyste Powietrze” będzie jednym z głównym tematów dyskusji w ramach Kongresu „Ekosfera” towarzyszącemu targom POL-ECO SYSTEM. Wśród tematów znajdą się także polityka państwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarka niskoemisyjna, odnawialne źródła energii, rozwój ekologicznego transportu miejskiego i elektromobilności. Przedstawione zostaną też efekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020, w ramach którego zawarto ponad 3,5 tys. umów na łączną kwotę 2,7 mld euro.

 

W ramach Kongresu zostaną wręczone także nagrody Ministra Środowiska w konkursie „Produkt w Obiegu”. Celem konkursu jest promocja osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Do drugiej edycji konkursu zakwalifikowano aż 29 produktów wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Innowacyjne produkty, które zyskały drugie życie oraz projekty z zakresu ekologii i gospodarki obiegu zamkniętego będzie można zobaczyć na wystawie towarzyszącej Kongresowi.

 

Szczegółowy program Kongresu znajdą Państwo tu: https://polecosystem.pl/wp-content/uploads/2018/10/EkoSfera-program.pdf

 

Targi Pol‐Eco System organizowane są pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu będą gościć Katowice. Na COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie, zobowiązujące państwa‐strony konwencji do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. „Adaptacja do zmian klimatu – jeden z filarów Porozumienia Paryskiego w kontekście COP 24” będzie jednym z paneli dyskusyjnych w ramach kongresu (23 października, godz. 11.00).

 

 

 

Organizacją logistyczną szczytu COP24 zajmą się Międzynarodowe Targi Poznańskie. Decyzja o powierzeniu MTP tego zadania jest potwierdzeniem kompetencji firmy oraz bardzo wysokiej pozycji wśród organizatorów najważniejszych wydarzeń w Polsce.

 

Złote Medale MTP przyznane

 

POL-ECO SYSTEM to nie tylko miejsce spotkań administracji publicznej, samorządów, dysponentów funduszy, czy firm działających w zakresie gospodarki komunalnej i energetyki. To przede wszystkim miejsce prezentacji najnowszych technologii i produktów oraz możliwość pozyskania nowych kontrahentów. Do Poznania zjadą z Polski i zagranicy przedstawiciele branż recyklingu, odpadów, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ochrony powietrza. Na POL-ECO SYSTEM zobaczymy ponad 300 wystawców z 9 krajów.

 

To najważniejsze miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska oraz gospodarką komunalną – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor projektu Targów POL-ECO SYSTEM.

 

Na stoiskach wystawców będzie można zapoznać się z najnowszymi ekologicznymi trendami, zaawansowanymi technologiami i najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, w tym z produktami, które na targach będą miały swoje premiery – które zostaną zaprezentowane w pierwszym dniu targów 23.10. Już dzisiaj można zapoznać się z nowościami nadchodzących Targów: https://polecosystem.pl/wp-content/uploads/2018/10/NOWOŚCI.pdf

 

W tegorocznej edycji POL-ECO SYSTEM 9 produktów zostało nagrodzonych Złotym Medalem MTP za innowacje i wysoką jakość. Zwiedzając targowe ekspozycje warto zatrzymać się m.in. przy elektrycznym odkurzaczu miejskim Glutton, czy zobaczyć jak działa urządzenie DEO do eliminacji uciążliwego zapachu, usuwania amoniaku, siarkowodoru, metanu i LZO o wysokiej koncentracji. Warto też zapoznać się z systemem do zwalczania chwastów firmy Karcher, stanowiącym ekologiczną i bezpieczną alternatywę dla użycia środków chemicznych lub ognia. Wszystkimi produkty nagrodzone Złotymi Medalami MTP zostały opisane na stronie www.zlotymedal.mtp.pl . Konsumenci i goście targów mogą już tam głosować na – ich zdaniem – najlepszy produkt targów POL-ECO SYSTEM.

 

Targi POL-ECO-SYSTEM potrwają w Poznaniu do 25 października. Szczegóły na stronie www.polecosystem.pl .

Ekorynek TV