Search
Close this search box.

Zobacz również:

Podstawy inżynierii środowiska

podstawy inzynierii 2Inżynieria środowiska to wyjątkowa dziedzina nauk technicznych, mająca bardzo duże znaczenie w rozwoju wielu innowacyjnych technologii. Praktyczne działania, które są konsekwencją rozwoju inżynierii środowiska istotnie przyczyniają się do postępu w sferze gospodarki i życia społecznego z poszanowaniem środowiska naturalnego, głównie przez wdrożenie rozwiązań technicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i zarządzanie nimi.

Zagadnienia, którymi zajmuje się inżynieria środowiska od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko inżynierów, ale i ekonomistów w wielu krajach świata. Wiele aktualnych zadań w zakresie zielonych sektorów gospodarki realizowanych jest przez specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska, jednakże coraz bardziej dostrzega się potrzebę posiadania przez nich wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych.

Celem podręcznika „Podstawy inżynierii środowiska” jest przedstawienie wybranych zagadnień z szerokiego zakresu podstaw inżynierii środowiska w kontekście interakcji pomiędzy gospodarką, środowiskiem oraz technologiami i metodami inżynieryjnymi stosowanymi w celu kształtowania i ochrony środowiska naturalnego.

 

W podręczniku zawarto charakterystykę wielu ważnych aspektów  w obszarze inżynierii środowiska: procesów i technik stosowanych w inżynierii środowiska, w tym membranowych, technologii środowiskowych, ekoinnowacji technologicznych, obiektów budowlanych służących ochronie środowiska, ochrony powietrza, litosfery, rekultywacji gleb, ujęć wód i uzdatniania wody, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ochrony wód i oczyszczania ścieków oraz infrastruktury energetycznej.

Podręcznik może być wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji dla studentów różnych kierunków kształcenia, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekonomia ochrony środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu i innych. Zainteresowani podręcznikiem mogą być również inżynierowie pracujący nad planowaniem przestrzennym, projektowaniem i realizacją inwestycji przyjaznych środowisku naturalnemu. Podręcznik może być pomocny w szkoleniu kadr, jak i doskonaleniu zawodowym projektantów i samorządowców w zakresie wdrażania do praktyki gospodarczej innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologie środowiskowe.

Ekorynek TV