Search
Close this search box.

Zobacz również:

Podhale: Geotermia z dofinansowaniem NFOŚiGW

geotermia minPierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, dzięki któremu będzie produkowane ciepło i energia elektryczna powstanie w Szaflarach na Podhalu. Inwestycję dofinansuje NFOŚiGW.

Pierwsza tego typu inwestycja w kraju będzie polegała na wykonaniu nowego, czwartego odwiertu – najgłębszego z dotychczasowych, bo sięgającego głębokości, na której temperatura wody wynosi 130 stopni Celsjusza. To umożliwi nie tylko produkcję ciepła, ale i energii elektrycznej. Ciepło z odwiertu trafi do sieci ciepłowniczej Nowego Targu. Obecnie eksploatowane są odwierty z głębokości ok. 3 tys. metrów, gdzie temperatura wody sięga 90 stopni Celsjusza.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki energetycznej Polski – dotyczącymi dywersyfikacji źródeł energii i położeniu akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

Celem programu „Górnictwo i Geologia – Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał. W pierwszym kolejności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wspierał wykonanie otworu badawczego dla rozpoznania, poszukiwania  i  określenia możliwości wykorzystania wód termalnych, przede wszystkim  w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Pełna informacja o programie znajduje się tutaj: link do strony.

źródło: NFOŚiGW

Ekorynek TV