Search
Close this search box.

Zobacz również:

Plany budowy kopalni odkrywkowej w Gubinie wstrzymane

kopalnia gubinPlany budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody (woj. lubuskie) zostały wstrzymane postanowieniem administracyjnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na wniosek inwestora, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, który nie był w stanie w terminie dostarczyć wymaganych uzupełnień w dokumentacji, zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej kopalni.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdziła luki w dokumentacji dotyczącej planowanej kopalni odkrywkowej, wymagające uzupełnień ze strony inwestora. Ponadto w lutym br. odbyły się konsultacje transgraniczne w sprawie kopalni, w trakcie których wskazano na poważne braki w dokumentacji oraz na zaniżanie skali negatywnych skutków środowiskowych, jak np. strat w rolnictwie spowodowanych osuszaniem terenu przez kopalnię. RDOŚ wezwała inwestora do uzupełnienia braków, czego ten nie był w stanie zrobić w terminie. Tymczasem uzupełnienie dokumentacji to warunek konieczny kolejnego etapu postępowania – konsultacji społecznych w gminach Gubin i Brody. Postępowanie będzie zawieszone do momentu złożenia przez inwestora wniosku o jego ponowne podjęcie. Inwestor ma na to maksymalnie 3 lata, po tym czasie będzie można uważać, że żądanie wszczęcia postępowania zostało wycofane.

Wstrzymanie planów budowy kopalni odkrywkowej to dobra wiadomość. Nie dziwi nas, że postępowanie zostało zawieszone, inwestor od wielu miesięcy nie był w stanie dostarczyć pełnej dokumentacji, a dotychczasowa zawierała rażące błędy. W Polsce, kraju, który ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej, nie ma miejsca na nowe kopalnie odkrywkowe. Zamiast utrwalania skansenu energetycznego potrzebujemy transformacji w oparciu o rozwój odnawialnych źródeł energii i podnoszenie efektywności energetycznej. To korzystne nie tylko dla środowiska, ale także naszego zdrowia i portfeli – powiedział Iwo Łoś, ekspert Greenpeace ds. bezpieczeństwa energetycznego.

Planom budowy kopalni nieustannie od 2009 roku sprzeciwiają się tysiące mieszkańców gmin Gubin i Brody w woj. lubuskim, w tym obaj wójtowie i wielu radnych. W 2009 r. w obu gminach odbyły się referenda, w których większość mieszkańców opowiedziała się przeciwko budowie kopalni. W roku 2014 miała miejsce wyjątkowa akcja Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce, w której przeciwko kopalniom po obu stronach granicy pokojowo protestowało 7,5 tysiąca osób z Polski, Niemiec i kilkunastu innych krajów. Powstanie kopalni Gubin oznaczałoby wysiedlenie nawet 3 tys. osób, zniszczenie aż 15 miejscowości, całkowite zniszczenie lasów i pól uprawnych oraz zaburzenie stosunków wodnych w rejonie odkrywki.

Kopalnie odkrywkowe to gospodarka rabunkowa. Kopalnia już przynosi ogromne straty, choć nawet nie powstała. Cała nasza społeczność – mieszkańcy, rodziny – cierpi z powodu planów budowy kopalni odkrywkowej. Wielu ludzi żyje w niepewności, rolnicy mają wstrzymywane dzierżawy z agencji nieruchomości rolnych. Wiemy także, jakie zniszczenie dla ludzi i środowiska niesie węgiel: zanieczyszczone powietrze, pylenie z kopalni, osuszanie terenu, straty w rolnictwie, wysiedlenia ludzi. To najwyższy czas, żeby PGE oficjalnie powiedziało, że rezygnuje z planów budowy kopalni w Gubinie – powiedziała Anna Dziadek, mieszkanka gminy Brody i prezeska lokalnego Stowarzyszenia Nie Kopalni Odkrywkowej.

Greenpeace Polska jest stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla kopalni. Organizacja pokazuje na realnych przykładach, że w Polsce są dostępne i powinny być rozwijane alternatywy dla spalania paliw kopalnych, tj. odnawialne źródła energii. Dlatego Greenpeace wsparł wszystkie siedem szkół w gminach Gubin i Brody i zainstalował na ich dachach elektrownie fotowoltaiczne w ramach akcji „Moja szkoła świeci słońcem”.

źródło: Greenpeace

Ekorynek TV