Search
Close this search box.

Zobacz również:

PIG-PIB udostępnia swoje kartograficzne zbiory

mapy pibPaństwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy udostępnia swoje kartograficzne zbiory. Każdy będzie miał dostęp do podstawowej informacji geologicznej, jakiej dostarczają seryjne mapy geologiczne w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami tekstowymi.

Polska jest pierwszym krajem na świecie, który bezpłatnie przekazuje obywatelom pełne dane tego typu. Poinformował o tym podczas 3. Polskiego Kongresu Geologicznego prof. Mariusz Orion Jedrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju.

    – „Uwalniamy dane zbierane przez dziesięciolecia, ale jednocześnie uruchamiamy nowy wielki program kartograficzny, który będzie oparty o najnowsze dane z ostatnich przynajmniej 10 lat z uwzględnieniem wyników badań geofizycznych i nowych sposobów obrazowania w technologii 3D”  – zapowiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek. Główny Geolog Kraju podkreślił też, że informacja geologiczna będzie udostępniana bezpłatnie. – „Za  darmo, ponieważ społeczeństwo już za to zapłaciło. Badania prowadzone były za publiczne pieniądze” – przypomniał. Zastrzegł, że upowszechniane są tylko te dane, których udostępnianie leży w społecznym interesie.

Tego typu dane, np. informacje na temat budowy podłoża, na którym ma być realizowane zaplanowane przedsięwzięcie, są niezbędne przy realizacji większości inwestycji takich jak zakup działki, budowa domu, montaż pomp ciepła, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, a także projektów przemysłowych czy infrastrukturalnych. Dzięki mapom wraz z objaśnieniami, które udostępnia Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), obywatele, samorządy, przedsiębiorstwa i inni użytkownicy zyskują pożyteczne i efektywne narzędzie umożliwiające dostęp do podstawowych informacji na temat rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i środowiskowych. Pozwala to na szybką ocenę obszaru przeznaczonego na inwestycje. PIG-PIB poprzez swoją stronę internetową zapewnia dostęp do czterech głównych rodzajów map:

  • szczegółowej mapy geologicznej Polski (SMGP),   
  • mapy litogenetycznej (MLP) oraz
  • mapy hydrogeologicznej (MHP)
  • mapy geośrodowiskowej (MGŚP).

Wszystkie mapy sporządzono w skali 1:50 000.

Zawarte w nich informacje pomogą wybrać najlepsze miejsce na wiercenie studni czy też zaplanować ujęcia wód podziemnych na wypadek sytuacji kryzysowych – suszy lub konieczności awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności (MHP). Mapy zawierają też informacje o potencjalnych zagrożeniach dla stanu wód i gruntu, jak również o obszarach narażonych na ryzyko występowania podtopień (MHP) i osuwisk (MGŚP). Na mapie geośrodowiskowej znaleźć można także oznaczenie obiektów uciążliwych dla środowiska oraz obszary dla bezkolizyjnego lokowania przyszłych inwestycji – tak, by ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Mapa ta wspiera zatem decyzje lokalizacyjne inwestorów i pomaga właściwie ocenić ryzyko inwestycyjne. Mapa litogenetyczna wskazuje natomiast rodzaj skały, jaka tworzy podłoże pod przyszłą inwestycję.

W prace nad mapami w skali 1:50 000 zaangażowanych było dotąd ponad 2 tysiące geologów. To potężne przedsięwzięcie realizowane jest przez PIG-PIB od ponad 60 lat. Dla porównania – Niemcy prowadzą podobne prace od końca XIX w., ale mapy, które udostępniają, nie są tak szczegółowe (mapy w skali 1:200 000) i nie zawierają dostępnych dla wszystkich objaśnień.

PIG-PIB na swojej stronie internetowej zamieścił już blisko 5 tysięcy map w wersji cyfrowej. Arkusze map są dostępne poprzez przeglądarkę internetową Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz za pośrednictwem aplikacji GeoLog przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. Równolegle z opracowywaniem danych do nowych arkuszy trwa uaktualnianie starszych. Przeglądu wymaga także 214 arkuszy SMGP, które powstały od lat 50. do 80. ubiegłego wieku (nie są dokładne z powodu używania w latach 1950-80 tzw. skażonych podkładów – o zniekształconych współrzędnych ze względów wojskowych). Prace nad Szczegółową Mapą Geologiczną Polski (SMGP) mają być zakończone do 2020 roku. Pełne pokrycie Polski mapą litogenetyczną (MLP) ma być gotowe w 2022 r.

Mapy są dostępne pod adresem http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=id_dy5itm4inr

 

źródło: PIG-PIB

Ekorynek TV