Search
Close this search box.

Zobacz również:

Okres lęgowy ptaków – szansa dla drzew

czeczotka1 marca rozpoczyna się okres lęgowy ptaków – jest to też szansa na ochronę drzew zagrożonych wycinką. Według prawa, miejsca gniazdowania ptaków lub które stanowią ich ostoję lub są miejscem żerowania w tym czasie, nie mogą być niszczone.

Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków, czyli czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to też czas specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, a co za tym idzie – drzew. Również tych znajdujących się na terenach należących do osób prywatnych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:

  • niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
  • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
  • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Oznacza to, że wycinka drzew, które są ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków – również na działkach osób prywatnych – nie jest możliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub sanitarnych. Prawo nie chroni jedynie miejsc gniazdowania gołębi miejskich, ale tylko do czasu pojawienia się piskląt. Jeśli pisklęta się już wyklują – gniazdo i jego okolica zaczynają być chronione prawem.

Jeśli więc w tym czasie dowiesz się o planach wycinki drzew, na których są lub podejrzewasz, że są gniazda lub drzew będących w bliskiej okolicy gniazd, możesz śmiało poinformować właściciela terenu o tym, że taka wycinka będzie niezgodna z prawem. Może nie wiedzieć, że ostatnia nowelizacja prawa nie zwalania z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym. Jeśli mimo to wycinka zostanie rozpoczęta, należy to zgłosić policji. Aby usprawnić proces, pamiętaj o podstawie prawnej takiej interwencji (Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), a najlepiej przekaż wydrukowane Rozporządzenie właścicielowi terenu i wezwanym służbom.

źródło: Greenpeace PL

Ekorynek TV