Search
Close this search box.

Zobacz również:

Odzież i tekstylia marek własnych ALDI tylko z bawełną ze zrównoważonych upraw. Sieć wdraża restrykcyjną politykę zakupową bawełny.

ALDI BAWELNASieć dyskontów ALDI deklaruje, że od 2025 r. całkowita ilość bawełny stosowanej do produkcji artykułów marki własnej będzie pochodziła z recyklingu lub posiadała certyfikat zgodny z jednym z międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju. Polityka zakupowa bawełny ALDI reguluje zakup artykułów marki własnej, zawierających w swoim składzie bawełnę lub z zawartością bawełny w grupach asortymentowych: odzież oraz tekstylia domowe.

Konwencjonalna uprawa bawełny niesie ze sobą wiele zagrożeń dla środowiska i ludzi. Jest to roślina delikatna i trudna w hodowli, dlatego wymaga zastosowania dużej ilości chemii rolnej oraz wody. Pestycydy używane do jej uprawy są wyjątkowo toksyczne, a ich bezpośredni kontakt ze skórą może nieść poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet prowadzić do śmierci. Szkodliwe substancje w postaci ścieków przenikają do gruntów, zanieczyszczając ekosystem. Natomiast ogromne zużycie wody wpływa na rozregulowanie naturalnej gospodarki wodnej w rejonach upraw. Istotnym problemem jest także zmuszanie dzieci do niewolniczej pracy przy zbiorach. Dlatego nadrzędnym celem działań ALDI jest właśnie dbałość o środowisko naturalne oraz poprawa sytuacji rodzin żyjących z uprawy bawełny. W trosce o przyszłość kolejnych pokoleń sieć dba o poszanowanie praw człowieka, oszczędzanie zasobów naturalnych oraz redukcję zużycia wody i substancji chemicznych podczas produkcji tekstyliów i obuwia. ALDI, jako firma świadoma zagrożeń wynikających z toksycznej produkcji bawełny swoją politykę zakupową przenosi także na relacje z partnerami handlowymi dbając o to, by również oni nie używali bawełny z krajów, w których uprawie i zbiorom towarzyszy naruszanie praw człowieka. Z tego powodu ALDI kontraktowo wykluczyło stosowanie bawełny pochodzącej z Uzbekistanu i Turkmenistanu.

Aby mieć pewność, że oferowane naszym klientom produkty marki własnej spełniają niezbędne wymagania od wszystkich naszych dostawców już na etapie składania oferty przetargowej wymagamy odpowiednich certyfikatów, w tym pozytywnych wyników audytów przeprowadzanych w zakładach produkcyjnych z tak zwanych krajów ryzyka mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik ds. Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska. Zdajemy sobie sprawę, że jako przedsiębiorca mamy ogromy wpływ na nasze otoczenie, w tym na środowisko naturalne. Dlatego przystępujemy do wielu inicjatyw, zobowiązując tym samym siebie oraz naszych partnerów biznesowych do ochrony zasobów naturalnych, od produkcji po dostawę – dodaje Katarzyna Bawoł.

Od 2013 roku w ALDI realizowany jest projekt pod nazwą ALDI Factory Advancement (AFA). Ma on na celu poprawę warunków pracy w bangladeskich zakładach produkcyjnych, które wytwarzają towary dla sieci. Dzięki programom treningowym pracownicy i menadżerowie uczą się rozpoznawania problemów życia zawodowego oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań, które odpowiadają ich obustronnym potrzebom. ALDI przyłączył się także m.in. do kampanii DETOX organizacji Greenpeace oraz inicjatywy Cotton made in Africa.

W 2020 r. sieć posiadała 54,7% produktów marki własnej z certyfikatami  FAIRTRADE, Global OrganicTextile Standard (GOTS), Organic Content Standard (OCS) 100/blended, Cottonmade in Africa (CmiA), BetterCottonInitiative (BCI).

Kupując produkty z bawełny BIO, klient ma pewność, że jej uprawa spełniła nie tylko restrykcyjne zasady rolnictwa ekologicznego i jest wolna od szkodliwej chemii (pestycydów i toksycznych barwników), ale też odbyła się z poszanowaniem praw człowieka. Więcej o społecznej odpowiedzialności ALDI na https://www.aldi.pl/meta/odpowiedzialnosc.html

Materiał Prasowy

Iwona Kukawska

Ekorynek TV