Search
Close this search box.

Zobacz również:

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE

wniosek ureAktualny wzór wniosku odzwierciedla zmiany przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) dokonanych ustawą  z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925).

W przypadkach wymagających wyjaśnienia wątpliwości wynikających z treści złożonego wniosku, istnieje możliwość przekazania do URE danych kontaktowych do osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy tj. nr telefonu i/lub adres e-mail, które można zamieścić w polu „Uwagi”.

źródło: URE

Ekorynek TV