Search
Close this search box.

Zobacz również:

Nowe technologie przy indywidualnej segregacji odpadów. Zastosowanie w gminach.

T Master SISO Ciechanów 2 002Mieszkańcy Ciechanowa już od ponad miesiąca, jako pierwsi w Polsce, są indywidualnie rozliczani z obowiązku segregacji. System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master funkcjonuje też w Świebodzinie i Zamościu. Nowością rozwiązania, które skutecznie motywuje do prawidłowej zbiórki selektywnej jest aplikacja mOdpady

Obowiązująca od stycznia br. nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwia indywidualne rozliczanie mieszkańców z segregacji pod warunkiem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, takich jak System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master (T-Master SISO). Pierwszym miastem w Polsce, które postanowiło wprowadzić nowe zasady rozliczania mieszkańców z obowiązku segregacji odpadów, jest Ciechanów, gdzie Rada Gminy, 27 stycznia br. podjęła odpowiednią uchwałę, która weszła w życie z dn. 1 marca. Ma ona zastosowanie w przypadkumieszkańców osiedla „Płońska”, na którym od września 2020 r. na stałe funkcjonuje T-Master SISO.

Zdaniem  Adrianny Saganek, sekretarz miasta Ciechanów, poprzedni system rozliczeń był powodem ogromnych kontrowersji i łamał zasady sprawiedliwości społecznej, a nowelizacja „ustawy  śmieciowej” umożliwiła odstąpienie od odpowiedzialności zbiorowej.

W Ciechanowie obowiązuje jedna z najniższych w kraju opłat za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. To 13 zł. Zmiana przepisów sprawia, że mieszkańcy, którzy prawidłowo segregują nie muszą już ponosić wyższych opłat za odbiór odpadów w sytuacji, gdy ich sąsiedzi nie wywiązują się z ustawowego obowiązku – dodała.

Miasta otwarte na innowacje

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master, dedykowany samorządom i mieszkańcom, pozwala na wprowadzenie zindywidualizowanej segregacji w zabudowie wielorodzinnej. Innowacja jest coraz szerzej wdrażana w Polsce, od listopada ubiegłego roku funkcjonuje już w Świebodzinie, a od stycznia br. również w Zamościu. Aktualnie ponad 3 500 mieszkańców korzysta z systemu T-Master i na bieżąco może śledzić jakość swojej segregacji.

O wyborze technologii T-Master w Świebodzinie zadecydowała m.in.: estetyka pojemników i monitoring. – Architektura naszych budynków wielorodzinnych jest nowoczesna, więc ważne było, aby pojemniki wpisały się w otoczenie. Drugim kluczowym aspektem było zachowanie czystości obok nich – mówi Joanna Rosalska-Hutnik ze Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Z kolei władze Zamościa zdecydowały się na wdrożenie systemu T-Master, by zapewnić skuteczną segregację i wspierać ekologiczne postawy. Nowa technologia była również odpowiedzią na sygnały ze strony mieszkańców. – Skargi dotyczyły m.in. ciężkich i niefunkcjonalnych klap pojemników, a także wydobywających się z nich nieprzyjemnych zapachów, zwłaszcza w okresie letnim. Duży problem stanowił także proceder podrzucania śmieci i pozostawiania ich przy pojemnikach – wymienia Alicja Stachurska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość.

Natomiast miasto Ciechanów, które jako pierwsze zdecydowało się na zakup Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, zamierza konsekwentnie go rozbudowywać na kolejnych osiedlach.

Więcej niż zwykła segregacja

System Indywidualnej Segregacji Odpadów składa się z inteligentnych pojemników ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) i oprogramowania informatycznego (SISO). Klapy pojemników podnoszą się automatycznie po zeskanowaniu kodów QR, które mieszkańcy naklejają na worki z posegregowanymi odpadami. Po wyrzuceniu worka, system informatyczny SISO, rejestruje masę i rodzaj odpadów przypisując je do konkretnego lokalu. Mieszkaniec posiada indywidualne konto w systemie, skąd może czerpać informacje m.in. o masie i rodzaju odpadów. Szczelnie zamknięte moduły spełniają ważną rolę w utrzymaniu porządku na osiedlu, a dzięki zainstalowanym obok nich kamerom, można zidentyfikować nieprawidłowe zachowania i dotrzeć do osoby, która np. podrzuca odpady.

Integracja nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprawia, że wypełnienie obowiązku segregacji przez mieszkańców jest proste i przyjemne, a zbiórka selektywna u źródła, czyli w gospodarstwie domowym, dużo bardziej efektywna. Komfort użytkowania ELMO i unikatowa wiedza o odpadach przekładają się na świadome zachowania i większą troskę o środowisko. Dodatkowo, dzięki prawidłowej segregacji mieszkańcy mają wpływ na osiąganie przez gminy wyższych poziomów recyklingu i wysokość opłat za odbiór odpadów.

Warto dodać, że już po trzech miesiącach od wdrożenia systemu T-Master liczba segregujących gospodarstw dochodzi do 95%  (z początkowych 10%), a  ilość odpadów zebranych selektywnie wzrasta średnio o 48%, tym samym o tyle pomniejszamy ilość odpadów oddawanych jako zmieszane. 

mOdpady 002

mOdpady – pomoc w segregacji

Nowością, z której już w najbliższych dniach korzystać będą mieszkańcy, jest zintegrowana z systemem T-Master, bezpłatna aplikacja mOdpady. To pierwsza na rynku aplikacja zawierająca wiarygodne informacje o ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Dostępna w każdej chwili w telefonie wiedza o odpadach, zachęca do lepszej segregacji i pokazuje, jak w prosty sposób zadbać o środowisko naturalne. Użytkownicy T-Master SISO mogą pobrać mOdpady w sklepach: Google Play lub APP Store.

EiR

Ekorynek TV