Search
Close this search box.

Zobacz również:

Nowe przepisy w walce z mafią śmieciową

plasticD

Rząd Premiera Morawieckiego opracował i skierował do Sejmu nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami.
Projektowane przepisy pozwolą na walkę z nieprawidłowościami w tym sektorze. Szczegóły podczas konferencji prasowej przekazali premier Mateusz Morawiecki i minister środowiska Henryk Kowalczyk.
– Tak jak zapowiadaliśmy kilka tygodni temu, bardzo intensywnie pracowaliśmy nad rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami – mówił premier Morawiecki.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił założenia najważniejszych zmian, które spowodują lepszą kontrolę podmiotami zbierającymi, magazynującymi i przetwarzającymi odpady. Nowe regulacje wzmocnią także Inspekcję Ochrony Środowiska, pozwalając jej skuteczniej wykrywać i zwalczać nadużycia w tym zakresie.
– Zaproponowane przez nas rozwiązania mają zabezpieczyć i uporządkować system gospodarki odpadami. Mam nadzieję, że przepisy z tzw. pakietu odpadowego, po uchwaleniu przez Parlament i podpisie Prezydenta, wejdą w życie 1 września – podkreślał minister Kowalczyk.

Propozycje zmian legislacyjnych:

• Prowadzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami
Wg dotychczasowych przepisów:
Brak minimalnych wymagań finansowych dla podmiotów prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Propozycja Ministerstwa:
Obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego.

•  Brak wymagań formalnych dotyczących rodzaju tytułu prawnego do nieruchomości.
Propozycja Ministerstwa:
Obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości (prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania).

•  Zapobieganie pożarom odpadów – monitoring
Wg dotychczasowych przepisów:
Brak obowiązku posiadania monitoringu wizyjnego.
Propozycja Ministerstwa:
Obowiązkowy monitoring wizyjny w miejscach składowania i magazynowania odpadów.

 

•  Zapobieganie pożarom odpadów – współpraca z PSP
Wg dotychczasowych przepisów:
Brak udziału Państwowej Straży Pożarnej w opiniowaniu wydawania decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
Propozycja Ministerstwa:

 

•  Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej.
Zmiana okresu magazynowania odpadów
Wg dotychczasowych przepisów:
Dopuszczalny okres magazynowania odpadów: 3 lata.
Propozycja Ministerstwa:
Skrócenie dopuszczalnego okres magazynowania odpadów do 1 roku.

 

•  Wydawanie pozwoleń na zbieranie odpadów
Wg dotychczasowych przepisów:
Uprawnienia w zakresie wydania zezwolenia na zbieranie wyłącznie u starosty.
Propozycja Ministerstwa: Zezwolenie poniżej 3 tys. ton na rok (starosta) / Zezwolenie powyżej 3 tys. ton na rok (Marszałek województwa).

 

•  Kary za nieprawidłowości
Wg dotychczasowych przepisów:
Kara za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów z przedziału 1 000 – 1 000 000 zł.
Propozycja Ministerstwa:
Wysokość kary obliczana wg wzoru związanego z ilością odpadów.

 

•  Kontrole przedsiębiorców
Wg dotychczasowych przepisów:
Obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
Propozycja Ministerstwa:
Kontrole interwencyjne bez zapowiedzi.

 

•  Kontrola pojazdów przewożących odpady
Wg dotychczasowych przepisów:
Brak możliwości kontroli pojazdów przewożących odpady.
Propozycja Ministerstwa:
Możliwość Zatrzymywania i kontroli pojazdów przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

 

•  Zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska
Wg dotychczasowych przepisów:
Inspekcja Ochrony Środowiska działa w trybie 8-godzinnym.
Propozycja Ministerstwa:
Praca IOŚ przez całą dobę • Zwiększenie liczby inspektorów • Wzmocnienie finansowe IOŚ.

 

•  Współpraca Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi służbami
Wg dotychczasowych przepisów:
Inspekcja Ochrony Środowiska może wystąpić o pomoc w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych wyłącznie do Policji.
Propozycja Ministerstwa: Rozszerzenie katalogu organów, do których Inspekcja może wystąpić o pomoc (w tym m. in. Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna).

Źródło: www.mos.gov.pl

Ekorynek TV