Search
Close this search box.

Zobacz również:

Nowe eksportowe projekty jądrowe EDF

EDFEDF potwierdza rolę rozwoju nowych projektów jądrowych w swoim zobowiązaniu do wspierania światowej transformacji energetycznej w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto. Podczas Światowej Wystawy Przemysłu Jądrowego EDF ogłasza również podpisanie umów o współpracy przemysłowej z partnerami polskimi: Dominion Polska, Egis Poland, Energomontaż-Północ Gdynia, Rafako i Zarmen. W trakcie czwartej edycji Światowej Wystawy Przemysłu Jądrowego (World Nuclear Exhibition – WNE), która trwa właśnie w Paryżu, EDF aktywnie angażuje się w promocję swojego unikalnego portfela technologii reaktorów jądrowych, usług i know-how, podkreślając swoje kompetencje w całym cyklu życia projektu jądrowego, od procesu projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji, przez szkolenia i rozwój umiejętności po likwidację i zarządzanie odpadami.

Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznej edycji WNE „Przemysł jądrowy – partner społeczeństwa niskoemisyjnego w odpowiedzialnej przyszłości”, EDF zdecydowanie opowiedział się za potrzebą wykorzystania energii jądrowej jako jednego z kluczowych rozwiązań w walce ze zmianami klimatu i zapewnienia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w nadchodzących dziesięcioleciach. Grupa EDF potwierdziła również swoje ambicje wspierania rozwoju energetyki jądrowej we Francji i na świecie poprzez budowanie długoterminowego partnerstwa między krajami, przynoszącego obopólne korzyści i tworzące wartość społeczno-gospodarczą.

Przy tej okazji, w obecności prezesa i dyrektora generalnego EDF Jean’a-Bernard’a Levy’ego, podpisano kilka porozumień o współpracy przemysłowej, których celem jest zapewnienie zaangażowania lokalnych partnerów i przemysłu dla pomyślnej realizacji przyszłych projektów bazujących na technologii EPR w Europie i na świecie.

Współpraca polsko-francuska: W ramach strategii EDF dotyczącej dostawy od 4 do 6 bloków dla polskiego Programu Energetyki Jądrowej i zgodnie z niewiążącą ofertą wstępną złożoną w październiku 2021 roku, EDF zawarł umowy o współpracy z wiodącymi polskimi firmami: Dominion Polska, Egis Poland, Energomontaż-Północ Gdynia, Rafako i Zarmen. Wykorzystując kompetencje i dotychczasowe doświadczenie polskich dostawców w branży energetycznej, EDF pragnie zmaksymalizować wkład polskiego łańcucha dostaw w sukces projektów jądrowych opartych na technologii EPR w Polsce i w Europie. Podczas Światowej Wystawy Przemysłu Jądrowego EDF podpisał również umowy o współpracy z partnerami przemysłowymi z Czech oraz z Indii.

Poszerzenie współpracy z Bouygues Travaux Publics: EDF i Bouygues Travaux Publics zawarły umowę ramową dotyczącą globalnej współpracy przy przyszłych projektach opartych na technologii EPR, m.in. w Czechach, Polsce i Arabii Saudyjskiej. Zawarcie umowy zostało uwieńczone podpisaniem protokołu ustaleń pomiędzy Bouygues Travaux Publics a saudyjską firmą budowlaną NESMA & Partners Contracting Co. Ltd., którego celem jest wspólna realizacja prac inżynieryjnych w ramach potencjalnego projektu w Arabii Saudyjskiej. Umowy te są wyrazem wspólnej ambicji obu grup, aby zacieśnić wieloletnią współpracę na rynku eksportowym, a Bouygues Travaux Publics potwierdza swoje zaangażowanie, jako historyczny partner nowych projektów jądrowych EDFu.

Jean-Bernard Lévy, prezes i dyrektor generalny EDF, powiedział: „Podpisanie umów o współpracy przemysłowej wyraźnie pokazuje ambicję EDF, aby zapewnić trwałe partnerstwo z lokalnymi łańcuchami dostaw dla projektów bazujących na technologii EPR na całym świecie: w Polsce, Czechach, Indiach i Arabii Saudyjskiej, ale także z naszym historycznym partnerem Bouygues Travaux Publics, aby wesprzeć nasze zaangażowanie w transformację energetyczną w kierunku zerowej emisji netto. Przykładowo, znaczne zaangażowanie brytyjskiego łańcucha dostaw w projekt EPR Hinkley Point C jest namacalnym efektem naszej długoterminowej strategii współpracy z lokalnym przemysłem. Przewidujemy takie samo podejście w każdym kraju, w którym promujemy nasze technologie i z radością czekam na realizację tej współpracy w celu pomyślnej realizacji naszych przyszłych projektów w Europie i na świecie.

E.R

Ekorynek TV