Search
Close this search box.

Zobacz również:

Nissan ogłosił plan transformacji, którego priorytetem jest zrównoważony wzrost i rentowność

nissanjpgNissan Motor Co., Ltd. zaprezentował dzisiaj czteroletni plan osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, stabilności finansowej i rentowności do końca roku podatkowego 2023. Rozbudowany plan, obejmujący racjonalizację kosztów i optymalizację biznesową, zakłada zmianę strategię firmy z dotychczasowej, nadmiernie skoncentrowanej na ekspansji.

W ramach czteroletniego planu Nissan podejmie zdecydowane działania mające na celu przekształcenie swojej działalności poprzez optymalizację nierentownych operacji i nadwyżek infrastruktury, a także przez przeprowadzenie reform strukturalnych. Firma zredukuje również koszty stałe, racjonalizując swoje zdolności produkcyjne, globalny asortyment produktów i wydatki. Poprzez zdyscyplinowane zarządzanie, firma będzie koncentrować się i inwestować w obszary działalności, które mają jej zapewnić stały i zrównoważony wzrost.

Wdrażając plan, Nissan dąży do osiągnięcia 5% marży zysku operacyjnego i zrównoważonego udziału w rynku światowym na poziomie 6% do końca roku obrotowego 2023, uwzględniając wkład z 50%-owego udziału w spółce joint venture w Chinach.

Makoto Uchida, prezes i dyrektor generalny Nissana, powiedział: „Nasz plan transformacji ma na celu zapewnienie stałego wzrostu, a nie nadmiernej ekspansji sprzedaży. Skoncentrujemy się teraz na naszych podstawowych kompetencjach i poprawie jakości naszej działalności, zachowując dyscyplinę finansową i skupiając się na przychodach netto na jednostkę w celu osiągnięcia rentowności. Zbiega się to w czasie z odbudową kultury określanej mianem «Nissan-ness».

Czteroletni plan koncentruje się na dwóch strategicznych obszarach, opierając się na reputacji Nissana w zakresie innowacyjności, konstruowania samochodów, zorientowania na klienta i jakości, a także na trwającej transformacji kulturowej:

1) Racjonalizacja: zdecydowane działania na rzecz restrukturyzacji, redukcji kosztów i poprawy wydajności

Działania:

 • Zmniejszenie mocy produkcyjnych Nissana o 20%, do 5,4 mln sztuk rocznie, przy założeniu standardowej pracy zmianowej;
 • Osiągnięcie wskaźnika wykorzystania zdolności produkcyjnych na poziomie powyżej 80%, aby uczynić działalność bardziej rentowną;
 • Redukcja globalnej oferty produktowej o 20% (z 69 do mniej niż 55 modeli);
 • Obniżenie kosztów stałych o około 300 mld jenów;
 • Planowane zamknięcie zakładów produkcyjnych w Barcelonie w Europie Zachodniej;
 • Koncentracja produkcji w Ameryce Północnej na kluczowych modelach;
 • Zamknięcie zakładu produkcyjnego w Indonezji i skoncentrowanie się na zakładzie w Tajlandii jako jedynej bazie produkcyjnej w rejonie Azji południowo-wschodniej (ASEAN);
 • Wspólne korzystanie z zasobów, w tym modeli, technologii i zakładów produkcyjnych, przez partnerów Aliansu.

2) Ustalanie priorytetów dla głównych rynków i kluczowych produktów

Działania:

 • Ukierunkowanie głównej działalności Nissana na rynki Japonii, Chin i Ameryki Północnej;
 • Wykorzystywanie zasobów Aliansu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu działalności operacyjnej w Ameryce Południowej, regionie ASEAN i w Europie;
 • Wycofanie się z Korei Południowej, zakończenie działalności marki Datsun w Rosji i optymalizacja działalności na niektórych rynkach regionu ASEAN;
 • Koncentracja na wiodących segmentach pojazdów w skali światowej, w tym modeli z segmentów C i D, pojazdach elektrycznych oraz samochodach sportowych;
 • Wprowadzenie na rynek 12 modeli w ciągu następnych 18 miesięcy;
 • Rozszerzenie obecności w segmencie samochodów w pełni elektrycznych i napędzanych silnikami elektrycznymi, w tym e-Power, z zakładaną sprzedażą ponad 1 mln sztuk takich pojazdów rocznie do końca roku finansowego 2023;
 • Wprowadzenie na rynek w Japonii dwóch kolejnych modeli elektrycznych i czterech kolejnych z napędem e-POWER, co zwiększy wskaźnik elektryfikacji do 60% sprzedaży marki;
 • Wprowadzenie zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy ProPILOT w ponad 20 modelach na 20 rynkach, co oznacza wyposażenie w ten system ponad 1,5 miliona samochodów rocznie do końca roku finansowego 2023.

Uchida zakończył: „Nissan musi dostarczać wartość dla klientów na całym świecie. Aby tego dokonać, musimy dokonać przełomów w zakresie produktów, technologii i rynków, na których jesteśmy konkurencyjni. To jest DNA Nissana. W tej nowej erze Nissan pozostaje skoncentrowany na ludziach, aby dostarczać technologie dla wszystkich ludzi i nadal podejmować wyzwania tak, jak tylko Nissan może„.

 

Materiał Prasowy

Ekorynek TV