Search
Close this search box.

Zobacz również:

Nissan ogłasza plany zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakładach w Sunderland. To dobry kierunek na drodze eko-rozwoju firmy.

NMUK renewables 1 1200x800W wyniku planowanej rozbudowy farmy fotowoltaicznej ilość energii odnawialnej generowanej przez zakłady produkcyjne Nissana w Sunderland wzrośnie niemal trzykrotnie. Projekt zapewni energię do całej produkcji Nissanów LEAF przeznaczonych na rynek europejski, zgodnie z planami marki, która dąży do przyszłości wolnej od emisji dwutlenku węgla. W najbliższym tygodniu rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami

 

Spółka Nissan ogłosiła plany zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w zakładach produkcyjnych w Sunderland w Wielkiej Brytanii, które wykorzystują rekordową ilość zielonej energii. Uzupełniając istniejące turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne, planowana rozbudowa farmy o 20 MW to kolejny krok Nissana na drodze ku przyszłości wolnej od emisji dwutlenku węgla.

Po ostatecznym zatwierdzeniu planów, nowy system 37 000 paneli słonecznych zwiększy udział energii pochodzącej z własnych odnawialnych źródeł do 20% – to ilość wystarczająca do produkcji wszystkich zeroemisyjnych Nissanów LEAF przeznaczonych na rynek europejski.

Plan zostanie przedstawiony społeczności lokalnej w najbliższym tygodniu, przed złożeniem wniosku o rozbudowę farmy fotowoltaicznej.

Alan Johnson, wiceprezes ds. produkcji w zakładach Nissana w Sunderland, powiedział: „Energia odnawialna już odgrywa istotną rolę w naszej działalności – poszukujemy rozwiązań, dzięki którym proces produkcyjny stanie się jeszcze bardziej zrównoważony. W miarę wzrostu udziału pojazdów elektrycznych w produkcji zakładów w Sunderland rośnie również znaczenie naszej działalności produkcyjnej, która jest częścią ekosystemu zmierzającego do osiągnięcia neutralności węglowej”.

Nissan wprowadził odnawialne źródła energii w Sunderland już w 2005 roku

Nissan wprowadził odnawialne źródła energii w Sunderland w 2005 roku wraz z montażem pierwszych turbin wiatrowych na terenie zakładów. Zespół 10 turbin generuje 6,6 MW mocy. Istniejąca farma fotowoltaiczna o mocy 4,75 MW powstała w 2016 roku. W wyniku planowanej rozbudowy o 20 MW, zakłady będą produkowały łącznie 32 MW energii odnawialnej. Projekt i instalację farmy fotowoltaicznej powierzono firmie Engenera. Pierwszym etapem procesu są konsultacje społeczne, które rozpoczną się w najbliższym tygodniu. Wniosek o pozwolenie na rozbudowę zostanie najprawdopodobniej złożony w drugiej połowie tego roku.

Spółka Nissan przyjęła cel osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich obszarach działalności i dla całego cyklu życia produktów koncernu do 2050 roku. W ramach działań służących realizacji tego celu, w początkach lat trzydziestych obecnego stulecia wszystkie nowe samochody Nissana przeznaczone na kluczowe rynki będą pojazdami zelektryfikowanymi. Planowane jest również wdrożenie szeregu innowacji w dziedzinie elektryfikacji samochodów i technologii produkcyjnej.

LEAF, pierwszy w pełni elektryczny model Nissana przeznaczony dla odbiorcy masowego, wprowadzono na rynek ponad dziesięć lat temu. Dzisiaj jeździ nim ponad 180 000 entuzjastów aut elektrycznych w całej Europie. Od momentu wprowadzenia Nissana LEAF na rynek, jego użytkownicy zapobiegli emisji aż 2,5 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie, a liczba pokonanych przez nich kilometrów wystarczyłaby na objechanie kuli ziemskiej 400 000 razy.

E.R.

Ekorynek TV