Search
Close this search box.

Zobacz również:

Międzynarodowe seminarium „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”

cbe polskaW imieniu w Organizatora firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe seminarium „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”, które odbędzie się 29 września 2016 roku w Warszawie.
Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów z Polski i Europy – reprezentujących sektor energetyczny/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji zbiorowych inwestycji  w OZE. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji wprowadzonych zmian pojawiają się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast wirtualna elektrownia jest jednym z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej/ energii odnawialnej. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

W gronie podmiotów współpracujących przy seminarium:

 • Europejscy przedstawiciele regulatorów i organizacji branżowych: The European Commission’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) (Belgia, Polska Izba Informatyki I telekomunikacji,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, SIT, SEO, IEO, SEDC
 • Przedstawiciele podmiotów, które zrealizowały inwestycje: Energienet.de ( Duński TSO), Sudtiroler Energieverband SEV (Spółdzielnia Energetyczna Włochy/ Austria), SOM Energia ( Spółdzielnia Energetyczna, Hiszpania), Fortum Oyj (Finlandia), Spółdzielnia Nowa Energia (Polska), Virtual Power Plant Sp. z o.o. (Polska)

Najważniejsze zagadnienia omawiane a seminarium:

 • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów VPP
 • Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce
 • Nowa ustawa o OZE – spółdzielnie energetyczne, kooperacja energetyczna sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Wirtualna elektrownia jak efektywny sposób bilansowana i zarządzania mocą OZE
 • Sprzedaż energii z instalacji OZE poprzez wirtualne elektrownie – nowe wyzwania i możliwości dla firm
 • Strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania technologii VPP w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie
 • Doświadczenie zagraniczne, polskie projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia
 • Bilansowanie odnawialnych źródeł energii
 • Smart grid i wirtualne elektrownie – integracja systemów
 • Systemy magazynowania energii

Wirtualna Elektrownia a „Negawaty”

 • Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • Przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego
 • Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
 • Podmioty posiadające oraz inwestujące moce wytwórcze OZE
 • Administrację publiczną i samorządy
 • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • Firmy doradcze i inżynieryjne
 • Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne

 

Więcej informacji na temat seminarium znajdziecie Państwo na stronie: www.cbepolska.pl

CBE Polska, Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123 Adres email: biuro@cbepolska.pl

Ekorynek TV