Search
Close this search box.

Zobacz również:

Maspex zwiększa zaangażowanie w zrównoważony rozwój dzięki nowej strategii „Efekt Kolibra”

efekt kolibraGrupa Maspex, największa polska firma w branży spożywczej, wdraża Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”. Spółka wyznaczyła cele, które zostaną zrealizowane do 2030 r. Działania obejmą pięć obszarów: Ekologię, Innowacje, Środowisko Pracy, Otoczenie Społeczne i Biznesowe oraz Zdrowy Styl Życia. Przez ponad 30 lat rozwoju Maspex był aktywny w wielu obszarach, które dziś są ważną częścią zrównoważonego rozwoju. Na działania związane z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu firma przeznaczyła do tej pory blisko 250 milionów złotych. Od 2007 roku, w programach CSR realizowanych przez Maspex, które edukują, zachęcają do sportu i kształtują właściwe postawy młodego pokolenia, uczestniczyło ponad 14 milionów dzieci. Odpowiedzialność oraz działanie z troską za ludzi i otoczenie są wpisane w misję i wizję firmy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra” wyznaczy kierunki działania firmy na najbliższe osiem lat.

Całkowite wyeliminowanie cukru z napojów dedykowanych dzieciom oraz z produktów farmaceutycznych, co najmniej 98% oferty produktowej pochodzenia roślinnego, 20% energii elektrycznej z OZE w zakładach produkcyjnych, 25-procentowy poziom redukcji CO2 w logistyce magazynowej, 80% odpadów z produkcji i dystrybucji odzyskanych do ponownego wykorzystania – to  niektóre z 37 celów zadeklarowanych w ogłoszonej strategii. Działania Maspeksu na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmą pięć ekosystemów: Zdrowy Styl Życia, Ekologię, Innowacje, Środowisko Pracy oraz Otoczenie Społeczne i Biznesowe, w ramach których określono działania do roku 2030.

– Zdecydowaliśmy się ogłosić Strategię Zrównoważonego Rozwoju, którą opatrzyliśmy piękną metaforą „Efektu Kolibra”, ponieważ chcemy uporządkować to, co przez ponad trzy dekady robiliśmy i osiągnęliśmy w tym zakresie. Od wielu lat, każda nasza inwestycja, była przenalizowana z punktu widzenia jej oddziaływania na środowisko. Podchodziliśmy do tego tematu w sposób świadomy i wynikający z modelu biznesowego naszej firmy. Mamy ambitne plany, aby nie tylko kontynuować rozpoczęte projekty, ale realizować nowe działania w każdym obszarze naszego biznesu, zgodnie z celami, które sobie wyznaczyliśmy w strategii – mówi Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex.

Na motyw przewodni strategii spółka wybrała „Efekt Kolibra”, który ma symbolizować synergię pozytywnych zmian dla człowieka i planety, będących wynikiem współdziałania ze sobą pięciu ekosystemów. Dzięki czemu Maspex rozwija się w zrównoważony sposób, a żaden obszar działalności firmy nie jest pominięty. Koliber jest również obecny w logo firmy, niemal od początku jej działalności.

Maspex Zrównoważony Rozwój 002

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu jest zarazem naszym planem biznesowym. Odpowiedzialność, o której mówimy w misji i wizji, nie jest tylko dodatkiem, ale integralną częścią prowadzenia oraz rozwoju firmy, czyli tworzenia wysokiej jakości produktów, które towarzyszą ludziom na co dzień. Jest to spójne z potrzebami naszych konsumentów
i wiem, że w pełni zgadzamy się w tej mierze także z naszymi partnerami handlowymi i biznesowymi
– powiedział Robert Wawro, Dyrektor Operacyjny Grupy Maspex.

Jeden z głównych filarów strategii stanowią zobowiązania proekologiczne Grupy Maspex w Polsce.

Do priorytetów należą działania na rzecz ochrony klimatu: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie liczby wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych, wsparcie upowszechnienia recyklingu, dalsze zmniejszanie ilości odpadów, ograniczenie zużycia wody oraz energii, walka z marnotrawstwem żywności oraz edukacja ekologiczna dzieci.

Jak w wyniku przyjętych celów zmieniać się będą produkty Maspeksu? Wdrożenie strategii przyniesie wiele pozytywnych zmian spójnych z potrzebami konsumentów. Mowa o podwyższaniu walorów zdrowotnych produktów poprzez: prostszy skład, redukcję zawartości cukru i rozwijanie portfolio produktów roślinnych. Dodany cukier zostanie całkowicie wyeliminowany w napojach adresowanych do dzieci i produktów farmaceutycznych. Stopniowo ograniczane będą również produkty zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego – do 2025 r. co najmniej 98% oferty produktów żywnościowych Maspeksu będzie miało pochodzenie roślinne. Już w 2020 r. Lubella należąca do Grupy Maspex, całkowicie wycofała się z wykorzystywania jaj z chowu klatkowego. 

Aktywności Maspeksu na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na pięciu ekosystemach, które wyznaczają główne obszary działalności firmy w tym zakresie. W ich ramach Maspex określił 18 priorytetów, które będą realizowane poprzez 42 działania prowadzące do osiągnięcia 37 celów. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu realizuje 13 celów Agendy 2030 ogłoszonej przez ONZ.

Z pełną Strategią Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu można zapoznać się na stronie spółki.

***

Maspex jest największą polską firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio 70 marek i łącznie oferuje ponad 2300 propozycji towarowych, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz, Żubrówka, Soplica, Bols, Absolwent, Żytniówka oraz La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta czy Vellingrad to w większości liderzy rynkowi, marki najbardziej cenione w swoich kategoriach przez konsumentów w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Produkty z portfolio Maspex powstają w 17 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich 2,3 mld litrów soków, nektarów i napojów, ponad 280 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz niemal 170 tys. ton dżemów i przetworów. Firma skupuje od polskich rolników corocznie 330 tysięcy ton owoców i warzyw oraz 130 tysięcy ton pszenicy. Maspex stawia na rozwój organiczny oraz akwizycje.

EiR

Ekorynek TV