Search
Close this search box.

Zobacz również:

Konsumenci są skłonni płacić więcej za opakowania zawierające mniej plastiku

smieci w oceanie minSześciu na dziesięciu europejskich konsumentów twierdzi, że byliby skłonni zapłacić więcej za produkty spożywcze w opakowaniach zawierających mniej tworzyw sztucznych. Podobna liczba deklaruje, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu.

Polacy, inaczej niż respondenci w pozostałych krajach, wskazują, że największa odpowiedzialność za korzystanie z opakowań nadających się do recyclingu spoczywa na ich producentach. W innych krajach tą odpowiedzialnością obarczani są wytwórcy dóbr konsumpcyjnych.

Plastik twój wróg

Mając do wyboru dwie opcje opakowania zawierającego produkt o tej samej jakości, ogromna większość (dziewięciu na dziesięciu) Europejczyków (91,5%) stwierdziła, że wybiera opakowanie zawierające o 85% mniej plastiku. Na pytanie, czy zapłaciliby 12,5% więcej za taki produkt, 62% respondentów przyznało, że są skłonni to zrobić.
To tylko niektóre z wyników badań opublikowanych dzisiaj przez DS Smith, czołowego europejskiego producenta zrównoważonych opakowań. Badanie przeprowadzono w lipcu 2019 r. wśród 3395 respondentów na kluczowych rynkach, na których działa DS Smith: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Polsce. Miało ono na celu zrozumienie postaw i nawyków konsumentów dotyczących opakowań, recyklingu i zarządzania odpadami.

Skąpy Belg i szczodry Polak

Najbardziej wrażliwi na ceny są Belgowie – nieco ponad połowa (54%) jest skłonna zapłacić więcej za produkt w opakowaniu o mniejszej zawartości tworzyw sztucznych. Z drugiej strony, najbardziej skłonni zapłacić więcej okazali się Polacy (72%). Większość Brytyjczyków (60%) i Niemców (63%) jest również gotowa zapłacić więcej, a wyniki w tych krajach były bliższe średniej europejskiej.
Zdecydowana większość ankietowanych (86%) twierdzi, że problemy środowiskowe są obecnie głównym wyzwaniem, przed jakim stoi społeczeństwo, a rodzaj opakowania produktów jest przedmiotem troski konsumentów w całej Europie, od Cardiff po Kraków. Najbardziej zaniepokojeni wpływem opakowań na środowisko są Niemcy (83%), następnie Brytyjczycy (78%), Belgowie (73%) i Polacy (71%).

Karton – tak, kapsułki – nie

Co do samych opakowań, wysoka zawartość plastiku stanowi największy problem w całej Europie. Wspomina o tym średnio siedmiu na dziesięciu respondentów. Kolejne na liście najważniejszych problemów są kapsułki z kawą, ale wymieniło je znacznie mniej badanych – zaledwie 6% respondentów. Opakowania metalowe (puszki, tacki aluminiowe itp.) budziły obawy u 5% respondentów, a opakowania wodoodporne na płyny, takie jak mleko i soki owocowe, wymieniło 4% respondentów.
Z drugiej strony najmniej kontrowersyjne dla Europejczyków jest pakowanie w kartony – wspomniało o tym zaledwie 1% respondentów w czterech krajach.
Dobrą wiadomością jest to, że nawyki Europejczyków dotyczące recyklingu uległy znacznej poprawie. Średnio sześciu na dziesięciu (59%) respondentów z czterech badanych rynków twierdzi, że obecnie sortuje i przetwarza więcej odpadów niż pięć lat temu. Reprezentują oni większość respondentów we wszystkich krajach – 62% w Belgii, 64% w Wielkiej Brytanii i 65% w Polsce – z wyjątkiem Niemiec, gdzie tylko 44% twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Może to wynikać z tego, że nawyki związane z sortowaniem i recyklingiem były już mocno ugruntowane na tym rynku, na którym 55% respondentów twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi tyle samo odpadów, co pięć lat temu.

Pięć lat rewolucji w świadomości

Komentując wyniki ankiety Krzysztof Sadowski, Managing Director DS Smith Poland & Baltics, powiedział: – Nadmiar opakowań i zbyt duża zawartość tworzyw sztucznych w opakowaniach budzą największe obawy wśród europejskich konsumentów – do tego stopnia, że są gotowi zapłacić więcej za mniejszą zawartość plastiku. Europejczycy zmienili nastawienie na zdecydowanie bardziej proekologiczne. Sortują i poddają recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Bardzo zachęcające jest również to, że ludzie rozumieją, że opakowania kartonowe stanowią znacznie mniejszy problem dla środowiska: są to zrównoważone opakowania alternatywne dla plastiku i nadające się do recyklingu.
W trosce o naszą planetę musimy stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której opakowanie jest zredukowane do niezbędnego minimum, a opakowania towarów konsumpcyjnych są coraz częściej wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, takich jak karton.
Badanie wykazało, że wiadomości w mediach (wspomniane przez 30% ankietowanych) i eliminowanie plastikowych toreb ze sklepów (wymienione przez 26% badanych) to dwa główne czynniki zwiększające świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami w Europie. W Polsce to właśnie eliminowanie plastikowych toreb jest czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost świadomości konsumentów – wskazało go 32% respondentów.
W sumie 67% ankietowanych Polaków oceniło, że ochrona środowiska znacząco wpływa na ich zachowania konsumpcyjne lub jest ich bardzo ważnym czynnikiem. Jest to najwyższy wynik w całej Europie. Jedynie 61% Belgów, 56% Niemców i 51% Brytyjczyków wyraziło podobne zdanie.
BARBARA JEZIORSKA

Ekorynek TV