Search
Close this search box.

Zobacz również:

Konkurs na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką w dziedzinie ochrony środowiska

praca magisterskaPrzypominamy o trwającym do 15 września 2016 r. konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką dotyczącą polityki informacyjnej i komunikacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska.

Zwracamy uwagę na zakres tematyczny konkursu – treść pracy powinna bezpośrednio odnosić się do zagadnień polityki informacyjnej oraz komunikacji w obszarze ochrony środowiska. Prace poświęcone innej problematyce w ochronie środowiska nie będą oceniane.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, którzy obronili lub obronią prace między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. Praca musi być oceniona na ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Ekorynek TV