Search
Close this search box.

Zobacz również:

Kongresu ESG, Polska Moc Biznesu

 

KOngres ESG POlska Moc BiznesuEkologia, Społeczeństwo, Gospodarka – te trzy filary zrównoważonego rozwoju stanowiły główny temat corocznego Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu, na którym eksperci i liderzy biznesu dyskutowali o kluczowych kwestiach wpływających na przyszłość i odpowiedzialność przedsiębiorstw. III Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się 4 grudnia na PGE Narodowym.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego: Rewolucja w Świecie Gospodarki Globalnej

Wśród poruszonych tematów znalazły się wyzwania związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego. W dzisiejszym dynamicznym i zglobalizowanym świecie, kiedy wyzwania związane z zasobami naturalnymi, zmianami klimatycznymi i gospodarką odpadów stają się coraz bardziej palące, idee zrównoważonego rozwoju stają się nieodzownym filarem przyszłości. W tym kontekście, Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to jeden z  kluczowych czynników transformacji gospodarczej, wzbudzający ogromne zainteresowanie na całym świecie – zwrócili na to uwagę uczestnicy Panelu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego, jak mądrze obniżać zużycie surowców naturalnych”: Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager, VELUX Polska, Ewa Janczukowicz-Cichosz, Ekspertka ds. Zrównoważonego Rozwoju, LPP, Karolina Dorula-Mamala, Kierownik Projektu ESG w WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A, Przemysław Feliga, Head of Sustainability, OTCF, dr hab. inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB

Ogólne konkluzje Prelegentów

GOZ to koncepcja, która nie tylko przewiduje minimalizację odpadów i efektywne wykorzystanie zasobów, ale również promuje długotrwałą samowystarczalność ekonomiczną. W centrum tej idei leży zmiana myślenia – z tradycyjnego modelu „weź, użyj, wyrzuć” na zintegrowany system, w którym odpady stają się surowcem dla nowych produktów.

Jednym z głównych atutów GOZ jest ograniczenie presji na przyrodę poprzez zmniejszenie zużycia surowców i energii. Zamiast utylizacji odpadów, stawiamy na ich ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie wartości. To nie tylko ekologiczne podejście, ale także odpowiedź na wyzwanie wyczerpujących się zasobów naturalnych.

GOZ ma potężny wpływ na gospodarkę, kreując nowe możliwości biznesowe i otwierając drzwi dla innowacyjnych przedsięwzięć. Firmy, które angażują się w tę ideę, zyskują nie tylko społeczne uznanie, ale także osiągają konkurencyjną przewagę, dostosowując się do rosnących oczekiwań konsumentów zainteresowanych produktami zrównoważonymi.

Europa, jako jeden z liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, stawia na GOZ jako strategię kluczową dla swojego przyszłego rozwoju gospodarczego. Działania na rzecz wprowadzenia regulacji faworyzujących obieg zamknięty są coraz bardziej zauważalne, a firmy, które nie dostosują się do tych nowych standardów, mogą znaleźć się w trudnym położeniu.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to nie tylko idea, ale praktyczna konieczność. Wdrażając ją, możemy stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i jednocześnie kreować innowacyjne środowisko biznesowe. To nie tylko rewolucja w gospodarce, to krok w stronę lepszego jutra dla naszej planety.

Aleksandra Stępniak VELUXPatrzmy na GOZ szeroko – począwszy od projektowania produktów, tak aby wydłużać ich cykl życia, poprzez zakupy surowców do ich wytworzenia – korzystając w miarę możliwości z tych z recyklingu, dalej poprzez proces produkcyjny – ograniczając zużycie energii, zwiększając efektywność energetyczną procesu, ale również budynków, a także odzyskując energię i wykorzystując ją ponownie – mam tu na myśli ciepło odpadowe, czy recykling wody oraz minimalizując ilość powstających odpadów, aż po ponowne zagospodarowanie produktów po zakończonym cyklu życia, czyli ich recykling. Takie podejście znacząco ograniczy ilość energii i innych surowców niezbędnych do jego powstania na każdym etapie działalności firmy, a tym samym ograniczy koszty przedsiębiorstwa i wpływ, jaki wywiera na środowisko naturalne. Dodatkowo obniży ilość CO2 wbudowanego w produkt, sprawiając, że stanie się on bardziej konkurencyjny. GOZ obniża emisyjność przedsiębiorstwa we wszystkich trzech zakresach, co jest kluczowym zagadnieniem w kontekście ESG – podreśla Aleksandra Stępniak.

Świat uzależniony jest od surowców pierwotnych, a to za sprawą ich wciąż stosunkowo niskiej ceny. Dopiero w obliczu zmian klimatycznych zdaliśmy sobie sprawę, że padliśmy ofiarą błędnego postrzegania zasobów tylko przez pryzmat ich emisyjności, pomijając wpływ na glebę, środowisko wodne czy społeczności lokalne. Na szczęście to powoli się zmienia, m.in. za sprawą legislacji jak choćby dyrektywa CSRD.

Ewa Janczukowicz CichoszObecnie gospodarka jest przede wszystkim linearna. W branży tekstylnej zaledwie 1% ubrań przetwarzanych jest na nową odzież. To efekt brakujących na rynku skalowalnych i ekonomicznych technologii, które pozwoliłyby traktować zużyte ubrania jako zasób. Wg raportu McKinsey&Company branża potrzebuje nakładów na poziomie 6-7 mld euro, by zwiększyć udział recyklingu textile-to-textile do 26%. W LPP staramy się dołożyć swoją cegiełkę w tym procesie i od roku rozwijamy innowacyjną technologię recyklingu poliestru, która wierzymy, że docelowo pozwoli nam robić ubrania z ubrań – dodaje Ewa Janczukowicz-Cichosz.

 

 

W ostatnich latach presja wywierana na klimat, środowisko przyrodnicze czy sprawy związane z zrównoważonym gospodarowaniem zasobami prowadzi do zmian i może doprowadzić do „crush’u” środowiskowego. WIŚNIOWSKI jest w ciągłym wdrażaniu  gospodarki opartej na obiegu zamkniętym  poprzez zastosowanie  kilku ważnych Karolina Mamalamechanizmów. Po pierwsze wyroby projektowane są tak aby ułatwić w przyszłości demontaż czy naprawę wyprodukowanego wyrobu, stawia na długą „żywotność produktów”, oferując wyroby z trwałością użytkowania na kilkadziesiąt lat, przedstawiając tym samym Deklaracje środowiskowe EPD.  Projektując wyroby stawia na tak zwane tworzenie modułowe, aby łatwo naprawić czy rozbudować, unowocześnić poprzez tworzenie łatwych/ obrazkowych  Instrukcji i instalacji wyrobów, ogólnie dostępnych na stronach internetowych filmów instruktarzowych. Wykorzystywanie w wyrobach nowoczesnych surowców o wysokiej jakości umożliwiające minimalizacje masy bez obniżenia ich  jakości jak i ich identyfikacja na każdym etapie produkcyjnym, chociażby pod względem wartości procentowej pochodzącej z recyklingu. Jako Kierownik Projektu EGS – Zrównoważonego rozwoju jestem zdeterminowana, aby wciąż zwiększać zaangażowanie firmy na rzecz środowiska , ludzi i społeczności – uzupełnia Karolina Dorula-Mamala

Jacek Szczęsny

Ekorynek TV