Search
Close this search box.

Zobacz również:

Konferencja Innowacyjna Gmina

gwc15 czerwca 2016 roku w Hotelu Campanile w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji Innowacyjna Gmina.

Konferencja Innowacyjna Gmina ma na celu popularyzację wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju gmin w wszystkich obszarach działania takich  jak: budownictwo, transport, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów zdegradowanych. Staramy się pokazywać przykłady konkretnych realizacji, najnowszych technologii przy pomocy polskich i zagranicznych ekspertów.

Bardzo istotnym elementem redukcji emisji CO2 jest zielony transport i energooszczędne oświetlenie, któremu chcemy poświęcić  dużo miejsca podczas tegorocznej konferencji. Część Gmin już teraz podejmuje działania mające na celu sprostanie tym wymogom. We wszystkich tych działaniach nie chodzi oczywiście tylko o wypełnianie dyrektyw, ale zmianę sposobu myślenia o funkcjonowaniu naszych miast i wsi.

Sejm w 2015 roku przyjął a prezydent podpisał Ustawę o rewitalizacji. Dzięki nowej ustawie samorządy otrzymują podstawę prawną do podjęcia działań służących do  rewitalizacji obszarów zdegradowanych. UE na  rewitalizację w latach 2014-2020 przeznaczy w Polsce 23 mld  złotych.

Jak je najlepiej wykorzystać? Jak  sfinansować inne  inwestycje gminne? Z jakich źródeł pozyskać fundusze? Przed takimi dylematami stoją dzisiaj samorządowcy, dlatego konferencję kierujemy właśnie do nich. Podczas konferencji postaramy się zaprezentować Państwu najnowsze trendy dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozwiązania, modele biznesowe, technologie. Prelegentami będą eksperci, naukowcy i praktycy.

W ramach konferencji odbędą się także certyfikowane warsztaty: Zmiany w  ustawie o zamówieniach publicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wśród uczestników konferencji rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody !!!

Informacje i zgłoszenia na stronie www.greenwarsawconferences.org.pl

Ekorynek TV