Search
Close this search box.

Zobacz również:

Kleszcze atakują. Jak się bronić?

kleszczeRozpoczął się sezon wzmożonej aktywności kleszczy. Ukąszenie może być przyczyną boreliozy, ale także innych chorób przenoszonych przez te pajęczaki: m.in. babeszjozy, anaplazmozy, erlichiozy, bartonelozy, czy kleszczowego zapalenie mózgu. Warto pamiętać, że kleszcze żyją nie tylko w lasach, ale także na obszarach rekreacyjnych w dużych aglomeracjach miejskich. Szacuje się, że ok. 10 do 15 procent kleszczy na terenie naszego kraju może być zarażonych. Według oficjalnych statystyk Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce diagnozuje się rocznie około 10 tys. nowych zachorowań na boreliozę. Szacunkowa liczba nierozpoznanych przypadków boreliozy jest wyższa, niż podają statystyki, bo ugryzienie kleszcza nie zawsze jest rozpoznawane i  typowy rumień wędrujący rozwija  się tylko u około 50% osób zakażonych chorobą.

 

Gdzie się badać po ukąszeniu kleszcza

Warto pamiętać, że fakt ukąszenia przez kleszcza nie zawsze zostaje zauważony. W zależności of fazy rozwoju, ma on wielkość od 0,5mm (larwa) do 4,5mm (postać dorosła). Centrum Badań DNA dysponuje szerokim spektrum badań standardowych (np. test przesiewowy ELISA, test potwierdzenia Western Blot) oraz wykonywanych przy użyciu bardziej zaawansowanych technologii (m.in. badanie kleszcza metodą Real Time PCR). Po ukąszeniu można zgłosić się na pobranie krwi, dostarczając jednocześnie kleszcza do przebadania pod kątem wszystkich znanych czynników infekcyjnych. Ze względu na to, że fakt ukąszenia przez kleszcza może zostać bardzo łatwo przeoczony, badania należy wykonać w każdym przypadku, gdy występują objawy budzące podejrzenie infekcji, szczególnie po wizycie w lesie, parku lub na łące.

Leczenie

Osoby dotknięte chorobą na skutek ukąszenia kleszcza mogą skorzystać ze specjalistycznego wsparcia w Poradni Chorych na Boreliozę i Choroby Odkleszczowe, która działa przy Centrum Badań DNA.

Rokowania

Wczesna, prawidłowa diagnostyka i podjęcie właściwego leczenia dają bardzo dużą szansę na całkowite wyleczenie.  Sprawy nieco się komplikują, gdy choroba zostaje wykryta w fazie przewlekłej – wtedy leczenie jest żmudne i długotrwałe.

Ekorynek TV