Search
Close this search box.

Zobacz również:

Jerzyki rosną w siłę

jezyk 

Fot. pl.wikipedia.org

Jerzyki  to ptaki z rodziny rzędu krótkonogich (Apodiformes). Grupa ta obejmuje ptaki małe lub średnie, o długich, ostro zakończonych skrzydłach i krótkich dziobach z szeroką paszczą, ułatwiających chwytanie owadów w locie. Jerzyki mają bardzo krótkie nogi z silnymi stopami i palcami skierowanymi do przodu, co ułatwia chwytanie się nawet pionowych powierzchni, natomiast praktycznie uniemożliwia chodzenie po ziemi. Ptaki te większość życia spędzają w powietrzu. Upierzenie zwykle czarne lub matowo-brązowe z białymi akcentami.

Ciekawostka na Konstruktorskiej

Prawie 100 jerzyków w 23 gniazdach znalazło w tym roku schronienie na dachu siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji na co dzień finansującej ochronę środowiska. Jak czytamy na stronie internetowej NFOŚiGW to o wiele więcej niż rok temu, kiedy w 15 zajętych gniazdach umościły się 64 ptaki tego gatunku. Widać, że jerzyki znalazły świetne warunki bytowania i zagościły tam już na dobre.  

Jerzykowa kolonia

Nie każdy z odwiedzających siedzibę NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie zwraca uwagę na coraz częściej słyszane głosy wydawane przez śmigające pomiędzy budynkami jerzyki. Warto podnieść głowę, aby przekonać się, że NFOŚiGW oprócz finansowania projektów proekologicznych w całej Polsce, sam we własnym otoczeniu podejmuje działania służące ochronie przyrody. Należy do nich zamontowanie na dachu Narodowego Funduszu budek, a wokół siedziby – poideł i karmników. Dzięki temu rozmnaża się tu duża kolonia jerzyków, a z karmy i wody korzysta wiele innych gatunków ptaków.

Monitoring sukcesu lęgowego jerzyków prowadzony przez członków Towarzystwa Przyrodniczego Bocian potwierdził, że na dachach trzech budynków należących do NFOŚiGW znajdują się obecnie 23 gniazda, w których pod troskliwą opieką rodziców żyje 48 piskląt. Łącznie żyje tam niemal 100 ptaków, przy czym kolejnych 5 jaj jest wysiadywanych. To znaczny przyrost populacji, gdyż jeszcze w ubiegłym roku Fundusz gościł 64 ptaki, w tym 34 pisklęta.

Nie mylić z jaskółką

Jerzyk, ze względu na podobny kształt w locie, często bywa mylony z jaskółką, tymczasem jest od niej znacznie większy i jednolicie brązowo ubarwiony, nie licząc jaśniejszego podgardla. W przeciwieństwie do jaskółek, nigdy nie można go spotkać na ziemi, gdyż jest przystosowany jedynie do siadania na pionowych, chropowatych powierzchniach. Pierwotnie miejscem życia jerzyków były szczeliny skalne. W miastach zasiedla on różne otwory w budynkach, ale termomodernizacje budynków znacznie uszczupliły jego populację, która obecnie odbudowuje się dzięki montowaniu budek.

Rekordziści lotów

Jerzyki są rekordzistami w locie, gdyż większość życia spędzają w powietrzu, nawet śpiąc w przestworzach. Jedynie potrzeba wydania na świat potomstwa zmusza je do wylądowania. Rekordzista spędził w powietrzu bez lądowania 3 lata. Przebywając w pobliżu biura NFOŚiGW, warto wiedzieć, że tuż nad głowami toczy się bujne życie przyrodnicze. Dzięki stworzeniu przez Narodowy Fundusz sprzyjających warunków, rodzi się, rozwija i wchodzi w dorosłość kolejne pokolenie jerzyków –  latających sąsiadów.

Od redakcji: 

Bardzo budujący i inspirujący przykład jak w łatwy sposób zamieniać miejską infrastrukturę w przyjazny azyl dla środowiska. Piękna idea, ekologia w praktyce nie tylko na papierze. Gratulujemy pomysłu życząc jednocześnie jerzykom wysokich i spokojnych lotów, a pomysłodawcom i realizatorom projektu sukcesów w kontynuacji dalszych działań proekologicznych.   

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/

 

Ekorynek TV