Search
Close this search box.

Zobacz również:

Jakie znaczenie ma ESRS dla raportującego a jakie dla kupującego jego usługi?

Europejski Standard Raportowania Zrównoważonego (ESRS) to zbiór wytycznych opracowany przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Celem ESRS jest ustanowienie wspólnych standardów dla raportowania niefinansowego, obejmującego zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem, takie jak kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG).

what is esg reporting december 20 2021

Znaczenie ESRS dla raportującego:

Transparentność i wiarygodność: ESRS ma na celu zwiększenie transparentności i wiarygodności informacji niefinansowych, co jest kluczowe dla interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci, pracownicy i regulatorzy. Dzięki jasnym wytycznym raportujący mogą dostarczać bardziej przejrzyste i porównywalne dane.

Zgodność z regulacjami: Wdrożenie ESRS pomaga firmom w spełnieniu wymogów prawnych na poziomie Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która wymaga od większych przedsiębiorstw raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Poprawa reputacji: Dla wielu firm odpowiedzialne i transparentne raportowanie w obszarze ESG może znacząco poprawić reputację. Konsumenci i inwestorzy coraz częściej preferują firmy, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Lepsze zarządzanie ryzykiem: Raportowanie zgodne z ESRS umożliwia firmom lepsze zrozumienie i zarządzanie ryzykami związanymi z ESG, co może prowadzić do bardziej efektywnego zarządzania i potencjalnie mniejszych strat finansowych.

Dostęp do kapitału: Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na praktyki ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Firmy raportujące zgodnie z ESRS mogą mieć lepszy dostęp do kapitału, ponieważ są postrzegane jako bardziej zrównoważone i mniej ryzykowne.

Wewnętrzne korzyści operacyjne: Proces raportowania według ESRS może prowadzić do lepszej internalizacji zrównoważonych praktyk w codziennej działalności firmy, co może skutkować większą efektywnością operacyjną i oszczędnościami kosztów.

Podsumowując, ESRS odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez ustanowienie jasnych i jednolitych standardów raportowania niefinansowego, co przynosi liczne korzyści dla firm, które zdecydują się na ich wdrożenie.

Raportowanie zgodne z Europejskim Standardem Raportowania Zrównoważonego (ESRS) ma również istotne znaczenie dla kupujących usługi danej firmy. Oto kilka kluczowych aspektów:

Transparentność i zaufanie: Kupujący mogą mieć większe zaufanie do firm, które raportują zgodnie z ESRS, ponieważ te firmy zobowiązują się do przejrzystości w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Transparentność raportowania oznacza, że kupujący mogą lepiej zrozumieć działania firmy w zakresie ESG.

Świadome decyzje zakupow: Raporty zgodne z ESRS dostarczają kupującym szczegółowych informacji o praktykach i politykach firmy, co pozwala na bardziej świadome decyzje zakupowe. Klienci, którzy cenią zrównoważony rozwój, mogą wybierać usługi firm, które wykazują odpowiedzialność w tym zakresie.

Ocena ryzyka: Dzięki raportowaniu zgodnemu z ESRS, kupujący mogą ocenić potencjalne ryzyka związane z usługami danej firmy. Na przykład, jeśli firma ma problemy środowiskowe lub społeczne, może to wpłynąć na jej stabilność i jakość usług.

Porównywalność: ESRS umożliwia kupującym porównywanie różnych dostawców usług na podstawie jednolitych standardów raportowania. Dzięki temu mogą oni lepiej ocenić, która firma najlepiej spełnia ich wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Współpraca z odpowiedzialnymi partnerami: Wybór firm raportujących zgodnie z ESRS może pomóc kupującym w budowaniu sieci partnerów biznesowych, którzy podzielają podobne wartości i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. To może prowadzić do bardziej długoterminowych i stabilnych relacji biznesowych.

Zgodność z własnymi politykami ESG: Dla firm kupujących usługi, które również raportują swoje działania w zakresie ESG, wybór dostawców zgodnych z ESRS może być istotny dla utrzymania spójności i wiarygodności ich własnych raportów i zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wpływ na wizerunek i reputację: Kupujący, którzy wybierają dostawców usług zgodnych z ESRS, mogą poprawić swój własny wizerunek i reputację jako firmy odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo. Może to przyciągnąć klientów, inwestorów i pracowników, którzy cenią zrównoważony rozwój.

Podsumowując, raportowanie zgodne z ESRS ma istotne znaczenie dla kupujących usługi, ponieważ zwiększa transparentność, umożliwia bardziej świadome decyzje zakupowe, pomaga oceniać ryzyko i porównywać dostawców, oraz wspiera budowanie odpowiedzialnych relacji biznesowych.

Jacek Szczęsny

Ekorynek TV