Search
Close this search box.

Zobacz również:

Jak zainwestować w surowce?

Zdjęcie 002.jpeg MalinowskiSurowce to nie tylko stal, miedź czy węgiel. Jest ich znacznie więcej. Można mówić o surowcach w kontekście metali szlachetnych, surowców energetycznych, jak wspominany węgiel, ale i ropa naftowa czy gaz ziemny oraz rudy kopalne.

Surowce to nie tylko stal, miedź czy węgiel. Jest ich znacznie więcej. Można mówić o surowcach w kontekście metali szlachetnych, surowców energetycznych, jak wspominany węgiel, ale i ropa naftowa czy gaz ziemny oraz rudy kopalne. Słowem, istnieje szerokie spektrum surowców, a w większości przypadków można w nie skutecznie inwestować, wypracowując z tego tytułu niebagatelne zyski. W okresie bessy na giełdzie papierów wartościowych wielu graczy zastanawia się nad przekierowaniem swojego kapitału z akcji spółek giełdowych w kierunku inwestycji alternatywnych, jakimi mogą być inwestycje w surowce. W jaki sposób się je podejmuje, jakich narzędzi używa i z jakim poziomem ryzyka inwestycyjnego są one związane?

Czym są surowce?

Pod pojęciem surowców należy rozumieć materiały, które przeznaczone są do dalszej obróbki. Pozwalają one na wyprodukowanie półproduktów i produktów gotowych przez różnych przedsiębiorców. Surowce wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu. Rozwój gospodarki właściwie się na nich opiera.

Mamy surowce rolne, które można uprawiać, jak pszenica, żyto, jęczmień i inne zboża, bawełna, kakao czy kawa, ale i cukier czy mleko. Mają więc pochodzenie roślinne i odzwierzęce. Poza nimi szeroką grupą surowców są surowce energetyczne i kopalne, w tym węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, miedź, cynk i tym podobne. Prócz tego stricte z inwestowaniem związane są metale szlachetne, wśród których prym wiedzie złoto. Jest ono postrzegane przez inwestorów jako tak zwana bezpieczna przystań inwestycyjna, która wykorzystywana jest w okresie krachu na giełdzie. Wówczas środki z akcji przesuwane są właśnie w złoto i inne metale szlachetne, ponieważ inwestorzy chcą w ten sposób chronić się przed utratą wartości pieniądza w czasie i ryzykiem uszczuplenia ich kapitału. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/surowce

Inwestowanie w prawdziwą wartość

Jeśli inwestor decyduje się na działanie w sektorze inwestycji opartych o surowce i wprowadzenie ich do swojego portfela inwestycyjnego, to lokuje tak naprawdę swoje środki finansowe w aktywa, które mają prawdziwą wartość. Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że instrumenty oparte na surowcu mają konkretną wartość użytkową, a nie opierają się tylko na spekulacjach. Przy akcjach spółek giełdowych inwestuje się w strukturę prawną, i choć idzie za tym wartość aktywów spółki, to na zysk wpływa głównie to, czy wartość spółki wzrośnie w czasie. Natomiast surowce są zupełnie inne, ponieważ mamy tu do czynienia z wartością użytkową, a wartość określana jest na podstawie ścierających się ze sobą sił popytu i podaży na rynku. Przy surowcach manipulowanie ceną jest rzeczą trudną, co zmniejsza ryzyko ponoszone przez inwestora. Niemniej trzeba też podkreślić, że na aktualne ceny surowców wpływają mocno kwestie polityczne i na przykład wszelkie niepokoje w określonych regionach świata, na przykład jeśli chodzi o cenę ropy na Bliskim Wschodzie.

Tryb inwestowania w surowce – jak inwestować w nie?

Wiedząc już, czym są surowce i jakie mamy ich rodzaje, inwestor powinien zainteresować się możliwościami dokonania inwestycji w nie. Może dokonać fizycznego ich zakupu, ale to jeden z najmniej efekatywnych i dostępnych dla inwestorów sposób na inwestowanie. Tylko w nielicznych przypadkach, jak w obliczu realnego upadku wszystkich systemów bankowych w skali globalnej, posiadanie fizycznych surowców, np. sztabek złota, ma sens.

Jeśli nie kupowanie surowców fizycznych, to jak można w nie inwestować? Można wykorzystać do tego celu jednostki ETF na surowce. Pozwalają one na wypracowanie dobrych stóp zwrotu, a prowizja pobierana przez określone podmioty za zarządzanie przy ETF-ach jest zwykle znacznie niższa w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. One również są pewną alternatywą przy podejmowaniu inwestycji w surowce o niematerialnej postaci.

Można wybrać akcje spółek zajmujących się wydobywaniem surowców, jak np. miedzi w przypadku akcji KGHM-u na polskiej giełdzie papierów wartościowych. W takim przypadku trzeba mieć świadomość, że inwestuje się nie tylko w surowce wydobywane przez spółkę, ale też i w jej działalność. Dlatego inwestor będzie automatycznie narażony na ryzyko związane z utratą płynności czy nawet ewentualną upadłością spółki wydobywczej.

Ekorynek TV