Search
Close this search box.

Zobacz również:

Ikona ochrony przyrody nie jest już w grupie wysokiego ryzyka wymarcia

pandaPodczas tegorocznego kongresu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zmieniono stopień zagrożenia wyginięciem  dla pandy wielkiej.  Jej status w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych  został obniżony z kategorii „gatunek zagrożony” do „narażony” na wyginięcie. Pokazuje to w jaki sposób zintegrowane podejście może pomóc w ratowaniu znikającej bioróżnorodności naszej planety.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) ogłosiła pozytywne zmiany oficjalnego statusu pandy w Czerwonej Księdze Zagrożonych Gatunków. Spowodował to odnotowany 17 procentowy wzrost wielkości populacji pandy w ciągu dekady do 2014 roku. Liczebność pand wielkich żyjących obecnie na wolności w Chinach oszacowano na ponad 1 800 osobników.

„Przez ponad pięćdziesiąt lat, panda była, globalną ikoną ochrony przyrody, a równocześnie symbolem WWF. Świadomość, że panda jest już o krok dalej od zagłady cieszy każdego, kto dąży do skutecznej ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk.” powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF. „Poprawa populacji pandy pokazuje, że kiedy połączymy naukę, politykę i zaangażowanie lokalnych społeczności, możemy uratować nie tylko poszczególne gatunki dzikich zwierząt, ale także poprawić stan całej różnorodności biologicznej.”

Choć stan populacji pand uległ poprawie, nie należy zapominać, że inne gatunki nadal są narażone na duże niebezpieczeństwo. Przykładowo krok od wymarcia znajduje się goryl wschodni. W wyniku nasilonego kłusownictwa jest on obecnie wymieniony jako jeden z krytycznie zagrożonych gatunków.

WWF od wielu lat współpracuje z rządem Chin w sprawie inicjatyw mających na celu ochronę pandy wielkiej oraz obszarów jej występowania. Zalicza się do tego tworzenie zintegrowanej sieci rezerwatów zamieszkiwanych przez pandy oraz powstawanie korytarzy ekologicznych pomiędzy izolowanymi populacjami. Podjęto również współpracę z lokalnymi społecznościami, aby opracować alternatywne źródła utrzymania ludności minimalizujące negatywne oddziaływanie gospodarki na lasy.

W wyniku wspólnych działań liczba rezerwatów w których występują pandy wzrosła do 67. Obecnie stanowi to blisko 2/3 terenu zamieszkiwanego przez wszystkie dzikie osobniki tego gatunku. Równocześnie pomaga to w ochronie dużych połaci bambusowych lasów górskich, będących schronieniem niezliczonej liczby stworzeń. Z chronionych obszarów korzysta także ogromna liczba ludzi, w tym dziesiątki milionów okolicznych mieszkańców.

„Przeklasyfikowanie gatunku jest wynikiem wielu udanych działań ochronnych prowadzonych przez chiński rząd. Sytuacja pokazuje, że inwestowanie w ochronę gatunków opłaca się zarówno dla społeczeństwa jak i samych zwierząt.” powiedział Lo Sze Ping, dyrektor generalny WWF Chiny. „Wszyscy powinniśmy świętować to osiągnięcie, jednak pandy nadal pozostają narażone na wyginięcie, a spora część ich siedlisk jest zagrożona przez nieodpowiednie zaplanowanie projektów infrastrukturalnych. Pamiętajmy, że w naturalnym środowisku żyje tylko 1864 pand.”

Jedynie kompleksowe podejście do ochrony gatunku jest w stanie zapewnić długoterminową przeżywalność chińskich pand wielkich i ich unikalnych siedlisk, na które w coraz większym stopniu wpływa zmiana klimatu. Dalsza poprawa obecnego stanu populacji pand będzie wymagać jeszcze większego zaangażowania rządu, a także silniejszego partnerstwa ze społecznościami lokalnymi. Bardzo istotne jest powszechne zrozumienie znaczenia ochrony przyrody otaczającej ludzi.

źródło: WWF Polska

Ekorynek TV