Search
Close this search box.

Zobacz również:

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckichi rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.
Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu
z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w biometanownie na innych rynkach, w tym w Polsce

Biogazownia Turowiec1

Działający w sektorze OZE Green Genius jest właścicielem największego portfolio biogazowni w krajach bałtyckich. Spośród 11 funkcjonujących na Litwie zakładów 7 zostanie zmodernizowanych, aby  były gotowe do produkcji biometanu. W ciągu dwóch lat powstanie również kolejny, ósmy zakład. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 35 milionów euro.

„Litewskie prawo przewiduje zastosowanie uproszczonych procedur środowiskowych, sprzyjając szybkiemu rozwojowi sektora OZE. Trwają one zwykle około 4-6 miesięcy, dzięki czemu możemy znacznie skrócić czas realizacji projektów i dynamiczniej realizować inwestycje w źródła odnawialne. Dla porównania w Polsce przy obowiązkowej ocenie oddziaływania na środowisko czas rozwoju projektu wydłuża się nawet od jednego do dwóch lat” – tłumaczy prezes Green Genius, Ruslanas Sklepowicz.

Mimo odmiennych rozwiązań prawnych, Green Genius planuje inwestycje w biometanownie również w Polsce. Od roku w Turowcu na Lubelszczyźnie działa biogazownia Green Genius o mocy
prawie 1 MW.  Firma jest też we wstępnej fazie rozwoju kolejnych zakładów, tym razem przeznaczonych do wytwarzania biometanu.

Inwestycje w biometanownie niosą za sobą szereg korzyści: przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych wspierając realizację celów klimatycznych, a jednocześnie wykorzystują odpady rolnicze zwiększając rentowność tego sektora gospodarki. Działanie biometanowni poprawia też dywersyfikację i bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ redukuje zapotrzebowanie lokalnych gospodarek na paliwa kopalne sprowadzane z zagranicy. Biometanownie tworzą większą
w porównaniu z innymi OZE wartość dla lokalnej społeczności – wpływają pozytywnie na jakość powietrza i warunki życia oraz tworzą lokalne miejsca pracy.

„Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku energii, które kazały nam na nowo spojrzeć
na perspektywy branży biometanu. Agresja Rosji na Ukrainę na nowo zdefiniowała postulat zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy i rozwoju własnych źródeł energii.
To kluczowe z perspektywy całej Unii Europejskiej, by zastąpić sprowadzany, naturalny gaz własnym surowcem. Dodatkowo konieczność realizacji celów środowiskowych w transporcie tworzy nowe perspektywy wykorzystania biometanu również w tym sektorze gospodarki” – dodaje Ruslanas Sklepowicz.

Ruslanas Sklepowicz

Proces przekształcenia portfolio Green Genius na Litwie w kierunku produkcji biometanu rozpocznie się już w tym roku i potrwa dwa lata. Firma planuje, że w 2026 roku będzie wytwarzać około 150 GWh biometanu rocznie.

O Green Genius

Green Genius to firma z sektora odnawialnych źródeł energii. Rozwija, buduje i eksploatuje projekty energetyczne oparte na energii słonecznej, wiatrowej, biogazie i zielonym wodorze. Obecnie firma posiada aktywa o mocy ponad 2,6 GW na różnych etapach rozwoju i budowy w 8 krajach europejskich, w tym we Włoszech, w Polsce, na Litwie i Łotwie oraz w Hiszpanii.
W Polsce Green Genius zrealizował ponad 250 MW w energii słonecznej i eksploatuje biogazownie o mocy 1 MW.

Green Genius ma ponad 15 lat doświadczenia. Rocznie firma generuje około 315 GWh zielonej energii, oszczędzając ponad 210 000 ton CO2. To mniej więcej tyle, ile 10 milionów drzew wchłania w ciągu roku. Green Genius jest częścią międzynarodowej grupy firm Modus Group, obecnej na 11 europejskich rynkach.

Więcej informacji: http://greengenius.com/pl

Ekorynek TV