Search
Close this search box.

Zobacz również:

GAZ-SYSTEM ANGAŻUJE SIĘ W EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy organizowany od ośmiu lat przez GAZ-SYSTEM. Partnerem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Każdego roku we wrześniu szkoły, przedszkola, fundacje i stowarzyszenia, gminy i miasta składają wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów na ratowanie środowiska naturalnego.

 

Konkurs odbywa się w pięciu wybranych województwach, w których GAZ-SYSTEM rozbudowuje krajową sieć przesyłową gazu. Inwestując w budowę nowych gazociągów i połączeń systemowych, Spółka kieruje się odpowiedzialnością wobec otoczenia, w którym funkcjonuje.

 

Celem konkursu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania konkretnych działań na rzecz środowiska. Dzięki grantom finansowym przekazywanym przez GAZ-SYSTEM udało się zrealizować 140 najlepszych, spośród zgłoszonych w konkursie, projektów na temat ekologii. Jeden grant to maksymalnie 10 tys. zł. Co roku jury konkursu może przyznać 25 takich grantów.
Do konkursu chętnie zgłaszają się szkoły. W województwie mazowieckim młodzież z Borkowa Kościelnego zrealizowała projekt „Szkoła z energią”, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Sierpc. W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne i konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii i zasad ekorozwoju. Udało się zaktywizować mieszkańców do wspólnego działania promującego mądre i długofalowe oszczędzanie energii, ochronę zasobów naturalnych, klimatu i dbanie o własne zdrowie. W ramach tego przedsięwzięcia utworzono Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Parku Podworskim na terenie szkoły.

 

Z kolei Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate w ramach konkursu zrealizowało projekt „Nasze wiejskie szkoły troszczą się o pszczoły”. Głównym celem projektu było poszerzanie zainteresowania dzieci problematyką złożoności działania ekosystemu, sposobami ochrony bioróżnorodności oraz zagadnieniami ochrony środowiska. Stowarzyszenie przeprowadziło cykl zajęć edukacyjnych stacjonarnych i terenowych z udziałem pszczelarza. W trakcie części praktycznej dzieci miały możliwość śledzenia życia pszczół w przezroczystych, bezpiecznych ulach pokazowych. Nowatorski sposób prowadzenia zajęć pozwolił uczestnikom projektu z bliska obserwować prace pszczelarza w pasiece i wziąć w nich aktywny udział.

„Pracy się nie boimy, szlaki wytyczymy, naturę chronimy” – to tytuł kolejnego projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej KREDA, w województwie dolnośląskim. Jego uczestnicy oczyścili i ponownie oznakowali szlak turystyczny biegnący z Tarchalic przez Dębno, Krzydlinę Wielką do Lubiąża. Wytyczyli szlak do „Matki Sosny” i wykonali miejsce postojowe do odpoczynku. Dzięki temu powstał atrakcyjny krajobrazowo blisko 20-km szlak. Dodatkowo w Krzydlinie Wielkiej, w miejscu rekreacyjnym „Oaza”, umieszczono tablicę edukacyjno-ekologiczną o gatunkach zwierząt i roślin, które występują w Parku Krajobrazowym Dolina JezierzycyDzięki Funduszowi Naturalnej Energii powstają również laboratoria przyro-dnicze i meteorologiczne, majsterkownie upcyklingu oraz ścieżki sensoryczne. Realizując projekty uczestnicy obserwują życie nietoperzy, bocianów, motyli. Stworzono dzięki temu unikatowe zbiory wiedzy, którymi zwycięzcy konkursów dzielą się z innymi na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

 

O zwycięskich projektach można przeczytać na stronie Funduszu Naturalnej Energii

www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/nagrodzone-projekty/o-konkursie/nagrodzone-projekty/

Ekorynek TV