Search
Close this search box.

Zobacz również:

Forum Ekonomiczne ’23, debaty i panele

Forum wyzwaniaWyzwania demograficzne Europy

Forum Ekonomiczne w Karpaczu od ponad trzech dekad stanowi platformę dla przedstawicieli światów nauki, polityki i biznesu do wymiany myśli na temat najbardziej palących problemów i wyzwań dzisiejszego świata. W programie tegorocznej XXXII edycji konferencji znajdzie się panel pod tytułem: „Wyzwania demograficzne Europy”.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: Inga Masiulaitytė-Šukevič, Zastępczyni Dyrektora Generalnego, Statistics Lithuania, Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, PFR PORTAL PPK, Jean-Yves Leconte, Senator Republiki Francuskiej, Barbara Socha, Wiceminister, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Michał Kot, Dyrektor Instytutu Pokolenia, Diego Ramiro Fariñas, Dyrektor Instytutu Ekonomii, Geografii i Demografii, hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych (CSIC), oraz Árpád Mészáros, Wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp (KINCS) z Węgier.

Populacja Europy maleje z roku na rok, a średni wiek Europejczyków od 1960 r. wzrósł o 10 lat. Udział Europy w ludności świata jest obecnie na najniższym poziomie w historii. Aby odwrócić te negatywne trendy demograficzne konieczne jest wprowadzenie kompleksowych zmian m.in. w obszarze polityki gospodarczej czy społecznej. W ostatnim czasie coraz ważniejszą rolę odgrywają ruchy migracyjne – wobec wojny w Ukrainie sytuacja demograficzna w europejskich krajach przyjmujących uchodźców wojennych może ulec zmianie. Czy uda się odwrócić negatywne trendy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która jest częścią zbliżającej się, XXXI edycji Forum Ekonomicznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września w Karpaczu.

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją” 

Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, który będzie wymagał znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Niezwykle ważnym jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”. Modernizacja powinna dotknąć nie tylko infrastrukturę i technologię, ale przede wszystkim dotyczyć zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.  

Deklaracje o stworzeniu specjalnych instrumentów finansowania odbudowy Ukrainy złożyła niedawno Komisja Europejska. Będzie to źródło finansowania zaplanowane do wspierania potrzeb tego kraju w latach 2024-2027. Z deklaracji Komisji wynika, że łącznie Ukraina może liczyć na 50 mld euro z tego instrumentu, które powinno zostać przeznaczone na stabilizację finansową, wsparcie ożywienia gospodarczego, a także odbudowę i modernizację kraju. Pomoże to wydatnie Ukrainie w realizacji działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE.

Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata.

Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Edwin Bendyk, Fundacja Batorego
  • Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii
  • Galyna Janchenko, Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretarz Rady Inwestycyjna ds. odbudowy Ukrainy
  • Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy

 

Ekorynek TV