Search
Close this search box.

Zobacz również:

Forum Ekonomiczne ’23, debaty i panele, cd.

fORUM 1Demokracja XXI wieku. Pytanie o wartości i efektywność

Forum Ekonomiczne w Karpaczu od ponad trzech dekad stanowi platformę dla przedstawicieli światów nauki, polityki i biznesu do wymiany myśli na temat najbardziej palących problemów i wyzwań dzisiejszego świata. W programie tegorocznej XXXII edycji konferencji znajdzie się panel pod tytułem: „Demokracja XXI wieku. Pytanie o wartości i efektywność”.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: Marcin Święcicki, Przewodniczący, Forum Ruchu Europejskiego, prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wawrzyniec Konarski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Kira Rudyk, Deputowana, Rada Najwyższa Ukrainy, oraz Douglas Heye, Amerykański Dziennikarz, Ekspert ds. Komunikacji.

Żyjemy w czasach fundamentalnych zmian kształtujących oblicze nowej epoki. Rozpętanie przez Rosję wojny na pełną skalę w Ukrainie, pandemia COVID-19, wzrost nacjonalizmów i coraz powszechniejsze zwątpienie w ideał zglobalizowanego świata to tylko niektóre z wydarzeń pokazujących, że świat się zmienia, zmienia się radykalnie i bezpowrotnie. Czy demokracja liberalna jest adekwatną odpowiedzią na zachodzące zmiany? Czy jest ona w stanie zapewnić gospodarcza efektywność i bezpieczeństwo? Czy promowane przez nią wartości pozostają nadal aktualne? Czy XXI wiek wymaga korekty demokratycznych modeli, które odziedziczyliśmy z poprzedniego stulecia?

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która jest częścią zbliżającej się, XXXI edycji Forum Ekonomicznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września w Karpaczu.

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Sesja plenarna – „Scenariusze dla bezpiecznego świata”

Zmieniające się uwarunkowania i obecny kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego przejawiają się nie tylko w zakresie militarnym, ale także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym. Trwająca od miesięcy wojna na Ukrainie pokazała istotność refleksji nad globalnym bezpieczeństwem oraz zapewnieniem prężnej reakcji istniejących struktur i organizacji międzynarodowych na aktualne wyzwania. Jaką rolę powinny odgrywać Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki w kształtowaniu nowego systemu bezpieczeństwa? Jaki będzie wkład regionalnych mocarstw w nowy ład geopolityczny?  

NATO w swojej nowej strategii jasno definiuje, że Rosja stała się głównym zagrożeniem dla Sojuszu. Dla neutralizacji tego zagrożenia kraje członkowskie będą wzmacniać zdolności kolektywnej obrony. Przesunięcie akcentów z zarządzania kryzysowego i zagrożeń o charakterze terrorystycznym, jako źródła ryzyka, na konkretnie wskazany kraj potencjalnego agresora – Rosję, i konieczność powrotu do polityki odstraszania, zmusza decydentów i dowodzących armiami państw członkowskich do zmiany priorytetów szkoleniowych i zakupowych. Jednak nie jest to jedyne wyzwanie przed jakim stoi Sojusz w kontekście wypracowania scenariuszy dla bezpiecznego świata. Narasta bowiem napięcie także w innych sektorach świata. Rywalizacja USA-Chiny powoduje, że sojusznicy Ameryki z niepokojem patrzą na deklaracje kolejnych Prezydentów dotyczące stopnia zaangażowania armii amerykańskiej w Europie. Prawdopodobnie należy pogodzić się z faktem, że geostrategiczne centrum bezpieczeństwa na świecie przesuwa się z regionu Europy do obszaru Pacyfiku.

Podczas sesji plenarnej „Scenariusze dla bezpiecznego świata”, która odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, uczestnicy, także na bazie swoich doświadczeń, przedstawią swoje wizje rozwoju globalnej sytuacji bezpieczeństwa w perspektywach krótko i długoterminowej. W sesji wezmą udział wybitne osobowości z obszaru wojskowości i bezpieczeństwa, zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Rajmund Andrzejczak, Sztab Generalny Wojska Polskiego
  • Vincenzo Camporini, Instytut Stosunków Międzynarodowych, były Szef Sztabu Generalnego Włoskiej Armii, Włochy
  • Kimberly Kagan, Instytut Badań nad Wojną, USA
  • Tomasz Siemoniak, Poseł na Sejm RP
  • Robert Spalding, generał w stanie spoczynku, ekspert z zakresu relacji USA-Chiny, USA

Panel dyskusyjny „W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy?” 

Wojna w Ukrainie jest okazją do przemyślenia idei europejskiej, zarówno jak i jej ram instytucjonalnych. Wojna nadała nowy sens zjednoczonej Europie jako wspólnocie wartości w obronie których stoi teraz Ukraina. To ona może Europejczykom i Europejkom dać namiastkę poczucia wspólnoty wobec tego, co Europie obce, tego, co europejskich wartości nie uznaje, co Europie zagraża. Na czym więc stoimy w perspektywie historycznej? I jak trwająca wojna oraz jej skutki mogą zmienić Europę?  

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zdecydowanie potępiają agresję Rosji na Ukrainę. W chwili próby Europa wydaje się pokazywać jedność, której nie mogą zakłócić pojedyncze głosy niezdecydowania w potępieniu działań Władimira Putina. Unia zapewnia Ukrainie pomoc humanitarną, polityczną, finansową i wojskową. Dzieje się tak ponieważ Europa wierzy, że obrona niepodległości Ukrainy, to także sposób na obronę obszaru demokracji, wolności i przestrzegania praw człowieka na naszym kontynencie. Europejczycy postrzegają chęć zakorzenienia się Ukrainy w obszarze cywilizacji zachodnioeuropejskiej, jako w pełni zrozumiałe. Stąd większość społeczeństw krajów unijnych popiera zamiar Ukrainy ubiegania się w przyszłości o członkostwo w UE.

Podczas panelu „W obronie wspólnych wartości. Dlaczego wojna w Ukrainie to moment przełomowy dla Europy?”, zorganizowanego w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, odbędzie się dyskusja dotycząca możliwości znalezienia uniwersalnych wartości, które podzielają społeczeństwa UE i Ukrainy, które mogą stać się bazą dla budowy wspólnej przyszłości po zakończeniu agresji rosyjskiej.

Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Jewhen Mahda, Instytut Polityki Światowej, Ukraina
  • Emanuele Loperfido, Deputowany, Izba Deputowanych, Włochy
  • Oleksandr Merezhko, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej, Ukraina 
  • Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
  • Frédéric Petit, Deputowany, Zgromadzenie Narodowe, Francja

Ekorynek TV