Search
Close this search box.

Zobacz również:

Firma VELUX dołącza do Fali Renowacji

Velux 1Firma VELUX dołącza do stowarzyszenia Fala Renowacji, międzysektorowej grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków.

Dołączenie VELUX do Stowarzyszenia Fala Renowacji oznacza, że wspólnie działamy na rzecz promowania kompleksowej modernizacji energetycznej. Firma VELUX od wielu lat promuje tworzenie zdrowych, efektywnych energetycznie i przystępnych cenowo mieszkań oraz głęboką termomodernizację tych, które tego wymagają. Kompleksowe renowacje budynków niosą za sobą olbrzymie korzyści dla zdrowia ludzi, klimatu i gospodarki.

Firma VELUX pełniąc rolę lidera rynku stolarki przyjęła na siebie edukowanie społeczeństwa w zakresie zrównoważonego budownictwa, publikując cykliczny raport „Barometr zdrowych domów” wprowadzający do debaty publicznej fakty oraz dane dotyczące klimatu wewnątrz pomieszczeń, jego wpływu na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, oraz przedstawiając argumenty za potrzebą przyspieszenia kompleksowej renowacji czy długofalowymi korzyściami ekonomicznymi płynącymi z inwestowania w zdrowe i efektywne energetycznie budynki.

Stowarzyszenie Fala Renowacji ze swoją misją działania na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce wraz ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji, jest istotnym głosem nie tylko branży, ale całego społeczeństwa. Wszyscy bowiem chcemy mieszkać w zdrowych domach, ponosić akceptowalne koszty energii i oddychać czystym powietrzem. Dla VELUX, firmy, która od lat porusza te tematy, przystąpienie do Fali Renowacji było naturalną kontynuacją prowadzonych dotychczas działań na rzecz poprawy jakości klimatu wewnątrz pomieszczeń.

velux pokorskiTransformacja sektora budynkowego to wyzwanie nie tylko gospodarcze, ale również w dużej mierze społeczne. Bez wątpienia jest niezbędna, ale musi być przeprowadzona w sposób uzasadniony ekonomicznie i przede wszystkim sprawiedliwy społecznie tak, aby zapobiec wzrostowi problemu ubóstwa energetycznego. Rozpoczęcie tej drogi od ograniczenia strat energii i optymalizacji jej zużycia jest gwarantem powodzenia. Nie możemy przy tym zapominać również o jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, odpowiednim doświetleniu użytkowanych przestrzeni i komforcie. Spędzamy w budynkach 90% naszego czasu, zadbajmy zatem wspólnie, aby były to zdrowe domy  – mówi Przemysław Pokorski, Dyrektor Rynku w VELUX Polska.

Ostatnie lata wyraźnie pokazały jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo i niezależność energetyczna. Patrząc na sektor budynkowy oba te priorytety zależą w znacznym stopniu od efektywności energetycznej. Zarówno polityki unijne, jak i krajowe coraz bardziej skupiają się na modernizacji istniejących zasobów budowlanych, ale tempo ich realizacji jest wciąż niewystarczające.

Czym się zajmuje Fala Renowacji?

Stowarzyszenie promuje efektywność energetyczną budynków wydając specjalistyczne raporty, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, spotkaniach, dyskusjach. Ponadto reprezentuje ono głos biznesu dotyczący efektywności energetycznej budynków biorąc udział w konsultacjach dokumentów krajowych, unijnych i samorządowych na ten temat, działając w ministerialnych grupach roboczych, organizując spotkania eksperckie.

Więcej informacji na stronie: https://falarenowacji.pl/

Ekorynek TV