Search
Close this search box.

Zobacz również:

Envirly narzędziem do obliczania śladu węglowego podczas warsztatów

EnviSLADrly, polski start-up zajmujący się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie redukcji śladu węglowego, rozpoczął współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii w ramach szkolenia „Raportowanie ESG. Warsztaty obliczania śladu węglowego organizacji”. Uczestnicy warsztatów zyskują dostęp do cyfrowego narzędzia wspierającego wyliczenie śladu węglowego organizacji oraz na własnym przykładzie mogą się przekonać o korzyściach wynikających z automatyzacji procesu pozyskiwania danych w organizacji i wyliczeń emisyjności.

Obowiązek raportowania ESG wcześniej lub później dotknie każdą polską firmę. Obliczanie śladu węglowego organizacji jest częścią składową całego raportu niefinansowego.

Cieszymy się, że na przykładzie rozwiązania Envirly będziemy mogli dostarczyć przedsiębiorcom wiedzę oraz narzędzie niezbędne do redukcji śladu węglowego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że nasza współpraca z Envirly pomoże organizacjom sprawnie wywiązać się z obowiązku raportowania ESG poprzez cyfryzację procesów związanych z raportowaniem niefinansowym. Tym samym, chcemy dołożyć cegiełkę do zmniejszenia wpływu biznesów na środowisko i realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla Magda Gajownik de Vries z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dzięki warsztatom Polskiego Funduszu Rozwoju i Krajowej Agencji Poszanowania Energii z udziałem Envirly przedsiębiorcy zyskają narzędzie, które pozwoli na dokładne określenie poziomu emisji gazów cieplarnianych w ich działalności oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak przedstawić ślad węglowy w zakresie I i II w raporcie ESG i jakie podjąć działania, aby go zminimalizować. Wiedza ta będzie przydatna nie tylko w codziennej pracy, ale również wpłynie na zwiększenie konkurencyjności firm, poprawę wizerunku w oczach klientów oraz wzmocnienie pozycji na rynku.

Warsztaty odbywają się  w ramach zespołu i programu Sieć Firm Przyszłości PFR, skierowanego do dużych firm, który udziela wsparcia w obszarach cyfryzacji, rozwoju innowacji i dążeniu do neutralności klimatycznej przez dostarczenie wiedzy, narzędzi i kompetencji. Więcej o działalności Sieć Firm Przyszłości PFR pod linkiem.

EiR

Ekorynek TV