Search
Close this search box.

Zobacz również:

EKONOMIA EKOBIZNES

Dlaczego warto z nami studiować?

UL studiaStudia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy teoretycznej i   praktycznej   z   zakresu   ekonomii   środowiska,   umożliwiają   nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej,

wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych  w  połączeniu  ze  studiami  w  zakresie  ekonomii  daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,

absolwent   jest   przygotowany   do   działalności   we   współczesnej globalnej gospodarce, ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój,

oferujemy szeroką ofertę praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego,

oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, dajemy   możliwość   studiowania   za   granicą   w   ramach   programów  Erasmus Plus,

absolwenci  mają  możliwość  uzyskania  unikatowych,  państwowych  certyfikatów środowiskowych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent  może  podjąć  pracę  na  stanowiskach  różnego  szczebla  specjalistów,  menedżerów,  dyrektorów,  analityków  gospodarczych  czy ekspertów w:

  • instytucjach lokalnych i centralnych ochrony środowiska,
  • bankach,   instytucjach   finansowych   i   ubezpieczeniowych,   firmach konsultingowych, organizacjach   non-profit   o   charakterze   typowo ekonomicznym i finansowym, a także zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska,
  • przedsiębiorstwach, firmach szkoleniowych lub handlowych, które w  zorientowaniu  swojej  działalności  na  ochronę  środowiska  upatrują możliwości własnego rozwoju.

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji
Europejskiej
Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41 Łódź
Pokój A310
e-mail: katedrags@uni.lodz.pl
www.kgsiie.uni.lodz.pl

Biuro Projektu
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
Pokój C 138
tel.: 42 635 50 21
e-mail: norweskimf@uni.lodz.pl
www.eksoc.uni.lodz.pl/norweskimf

norway grants

Ekorynek TV