Search
Close this search box.

Zobacz również:

EKOLOGICZNIE ODPOWIEDZIALNI

ekologicznie odpjpg

Biznes Odpowiedzialny Społecznie to również biznes pozostający w harmonii z naturą. Potrafiący nie tylko korzystać z zasobów naturalnych w zgodzie z prawem i etyką, ale wnoszący też wiele do ich rewitalizacji. Zaangażowany na rzecz edukacji ekologicznej, promujący i wprowadzający w swoich organizacjach rozwiązania zgodne z ideą poszanowania środowiska.

 

Redakcje ekorynek.com oraz business-magazine.pl w ramach projektu „ EKOLOGICZNIE ODPOWIEDZIALNI” chcą ukazać swoim czytelnikom właśnie takie aktywności. Wiele firm, organizacji czy samorządów  korzysta na co dzień   z odnawialnych źródeł energii, materiałów pochodzących z recyclingu, ogranicza lub definitywnie kończy z produkcją i używaniem plastiku  czy szczególnie dba o jakość powietrza.  Wprowadza na rynek linię ekologicznych produktów, realizuje projekty związane ze zrównoważonym rozwojem, edukuje społeczeństwo, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości naszego życia.

Projekt „EKOLOGICZNIE ODPOWIEDIALNI” to najnowszy projekt dwóch redakcji . W ciekawy i inspirujący  sposób przedstawimy wszelkie eko aktywności  realizowane przez świat biznesu, samorządów oraz nauki. Dodatkowo, opisy działalności, wywiady będziemy promować w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pod adres : biuro@ekorynek.com

Serdecznie zapraszamy do współpracy

ekorynek.com, business-magazine.pl

 EKOLOGICZNIE ODPOWIEDZIALNI

 

EKOBAROMERT– najpopularniejsze akcje proekologiczne według Polaków

Blisko 7 na 10 Polaków wskazuje ograniczenie korzystania z plastikowych słomek jako najpopularniejszy trend – wynika z badania w ramach projektu EKOBAROMETR, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research.

Niepokojące doniesienia dotyczące postępujących zmian klimatycznych w ostatnich miesiącach spowodowały, że coraz głośniej zaczęto mówić o różnego rodzaju działaniach ukierunkowanych na zahamowanie szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu. Część z tych działań, akcji ma lub miało charakter przejściowy, a część z nich ma szanse przekształcić się w długofalowe trendy. Zdecydowanie najlepiej rozpoznawaną akcją ekologiczną, wskazywaną przez 68% ankietowanych, jest ograniczanie korzystania ze słomek np. w różnego rodzaju obiektach restauracyjnych i hotelowych. W drugiej kolejności wymieniano przekazywanie części przychodu na sadzenie drzew 47% (wskazań), a w trzeciej 38% dostrzegano tendencję do sprzedawania produktów w większych opakowaniach w celu ograniczenia produkcji plastiku.

akcje Proekologicznepng

Wysoki poziom znajomości danego działania proekologicznego nie musi oznaczać, że jest ono postrzegane jako skuteczne. Widać to na przykładzie rzadszego korzystania z plastikowych słomek. Najlepiej rozpoznawalna przez konsumentów inicjatywa ekologiczna ma w oczach respondentów niższą wartość dla ochrony środowiska niż trzy inne, spośród których jako najbardziej efektywna (65%) wskazywana była darowizna części przychodu firmy na sadzenie nowych drzew. I odwrotnie – wysoka postrzegana skuteczność akcji nie powoduje, że staje się powszechna, a dzięki temu lepiej rozpoznawalna. Przykładowo, ponad połowa badanych uznaje korzystanie z woskowijek zamiast folii do pakowania kanapek jako relatywnie efektywne, a jednocześnie jest to działanie o jednym z niższych wskaźników popularności.Z badania wynika, że firmy powinny zwracać uwagę na to, aby w promowaniu akcji ekologicznych skupiać się nie tylko na budowaniu ich świadomości wśród konsumentów, ale także na podkreślaniu ich wartości dla środowiska naturalnego.

 akcje proekologiczne

Zagadnienia ekologiczne są coraz chętniej wykorzystywane w różnych formach komunikacji. W zależności od potrzeb strategia działań dzieli się na doraźne wykorzystanie już popularnych treści oraz na długofalowe kreowanie wizerunku marki.Pierwsze podejście pozwala na dynamiczne działanie i szybkie uzyskanie oczekiwanych rezultatów przy jednoczesnej relatywnie łatwej promocji . Druga metoda buduje za to silniejsze konotacje z marką niż pierwsza metoda.  Przykładem doraźnych treści może być ograniczenie wykorzystania plastikowych słomek, zaś działanie długofalowe może się przejawiać np. w przekazywaniu części dochodu na sadzenie drzew. – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane w dniach  17-24.03.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI). W ramach badania przeprowadzono 1476 ankiet z użytkownikami SW Panel. Projekt ma charakter cykliczny, realizacja kolejnej fali planowana jest na przełom czerwca i lipca 2020 r.

 

 

 

 odp eko

 

Ekorynek TV